Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do kolejnych edycji programów „Kompozytor – rezydent”, „Dyrygent – rezydent” i „Artysta – rezydent” rozpocznie się w lutym 2016 roku.

Nabór wniosków aplikacyjnych do wszystkich programów rezydencyjnych Instytutu Muzyki i Tańca na przyszły sezon artystyczny (2016/2017) będzie trwał od początku lutego do końca marca 2016 r. Konkursy zostaną rozstrzygnięte w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Termin naboru wniosków do programów „Kompozytor – rezydent” i „Dyrygent – rezydent”, których poprzednie edycje były ogłaszane w listopadzie został przesunięty, aby umożliwić wnioskującym instytucjom stworzenie bardziej spójnych i mających potwierdzenie w kalendarzu koncertowym harmonogramów rezydencji.

Zbliżenie terminów składania wniosków do początku sezonu artystycznego pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy z przyczyn organizacyjnych i nie zawsze zależnych od wnioskodawcy, było konieczne wprowadzanie istotnych zmian w przyjętych i zatwierdzonych harmonogramach.

Zgodnie z regulaminami programów rezydencyjnych, wszelkie deklaracje dotyczące rezydencji, zawarte we wniosku aplikacyjnym, po zaakceptowaniu przez komisję są wiążące dla instytucji w dalszych etapach realizacji programu. Zmiany istotnych elementów programów rezydencji, które na etapie wyboru wniosków podlegają ocenie komisji, będą możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach.