Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków do kolejnych edycji programów „Kompozytor – rezydent”, „Dyrygent – rezydent” i „Artysta – rezydent” odbędzie się w terminie od 29 lutego do 15 kwietnia 2016 roku.

Kolejne edycje wszystkich trzech programów rezydencyjnych zostaną uruchomione 29 lutego. Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia 2016 roku. Konkursy zostaną rozstrzygnięte w terminie do 30 maja 2016 roku, zaś ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2016 roku.

Instytut Muzyki i Tańca przesunął termin naboru wniosków do programów „Kompozytor – rezydent” i „Dyrygent – rezydent”, których poprzednie edycje rokrocznie były ogłaszane w listopadzie, aby umożliwić wnioskującym instytucjom stworzenie bardziej spójnych i mających potwierdzenie w kalendarzu koncertowym harmonogramów rezydencji. Zbliżenie terminów składania wniosków do początku sezonu artystycznego pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy z przyczyn organizacyjnych i nie zawsze zależnych od wnioskodawcy, konieczne było wprowadzanie istotnych zmian w przyjętych i zatwierdzonych harmonogramach.

Zgodnie z regulaminami programów rezydencyjnych, wszelkie deklaracje dotyczące rezydencji zawarte we wniosku aplikacyjnym, po zaakceptowaniu przez komisję są wiążące dla instytucji w dalszych etapach realizacji programu. Zmiany istotnych elementów programów rezydencji, które na etapie wyboru wniosków podlegają ocenie komisji, będą możliwe jedynie w wyjątkowych wypadkach.