Zapraszamy na listopadowy cykl szkoleń na temat zasad przygotowania wniosków i realizacji projektów w ramach programów MKDNiS: Muzyka, Muzyczny ślad, Taniec oraz Zamówienia kompozytorskie.

Wersja do druku

Udostępnij

Aby wziąć udział, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej. W formularzu (w koszyku rezerwacji) uczestnicy wybierają, jakimi szkoleniami (z jakich programów) są zainteresowani. Do każdego z programów należy wypełnić i przesłać oddzielny formularz.

W każdym szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 20 osób. Uczestnictwo jest odpłatne:

  • 150 zł udział 1 osoby w jednym szkoleniu,
  • 250 zł udział 1 osoby w 2 szkoleniach,
  • 350 zł udział 1 osoby w 3 szkoleniach,
  • 450 zł za udział 1 osoby w 4 szkoleniach

Podczas spotkań zostaną omówione następujące tematy:

  • regulaminy programów;
  • zakres merytoryczny projektów,
  • zakres finansowy (w tym: koszty kwalifikowane, źródła finansowania, przychody, pomoc publiczna),
  • błędy formalne.

Każde spotkanie będzie dotyczyło tylko jednego z programów. Szkolenia poprowadzą pracownicy Działu Programów Ministra NIMIT.

Szkolenia odbędą się on-line na platformie MS Teams:

  • 8 spotkań od 8-18 listopada (rekrutacja od 2 listopada).

Godziny szkoleń każdorazowo: 10:00-14:00.

Rekrutację na szkolenia poprowadzi Aleksandra Żemła, Specjalistka ds. Programów Ministra w NIMiT.

Kontakt mailowy: szkolenia-programy@nimit.pl