Wersja do druku

Udostępnij

Program „Muzyczne białe plamy” przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych badaczy, którzy planują prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych i mało znanych obszarach polskiej muzyki. Badania mogą dotyczyć polskiej muzyki w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować m.in. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, czy recepcję muzyki. Temat badań zgłasza sam badacz lub grupa badaczy, a efekty przeprowadzonych badań – prace muzykologiczne, katalogi twórczości, bazy danych, opracowania źródłowe, rekonstrukcje utworów itd. zostaną sfinansowane i opublikowane przez IMiT.

W programie mogą wziąć osoby z wyższym wykształceniem, legitymujące się minimum trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych.

Termin składania wniosków do programu upływa w dniu 30 czerwca.

W dniu 15 czerwca kończy się termin naboru wniosków do programu „Szkoła mistrzów tradycji”, który ma na celu upowszechnianie zanikających umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu.

Idea programu, rozpowszechniona w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, służy popularyzacji i podtrzymywaniu tradycji polskiej kultury muzycznej. Program adresowany jest do instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych. W ramach realizacji programu wspieramy organizację warsztatów, w trakcie których muzycy ludowi i ich uczniowie nauczają tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu. Mamy nadzieję, że realizacja programu przyczyni się do polepszenia warunków, w których muzycy ludowi – kontynuatorzy lokalnych tradycji muzycznych oraz tradycyjnych technik wykonawczych będą mogli przekazywać swoje umiejętności
i inspirować kolejne pokolenia artystów.

Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji programu „Szkoła mistrzów tradycji” (15.07-15.12.2011) upływa w dniu 15 czerwca.

Już wkrótce, w dniu 1 czerwca zostanie uruchomiony program – „Krytyka muzyczna 2.0”

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w zakładce Departament muzyki.