Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu przez IMiT dwóch programów: „Scena dla tańca” i „Wspieranie aktywności międzynarodowej”.

Program „Scena dla tańca” ma na celu wprowadzenie tańca do regularnego obiegu prezentacji widowisk i jego upowszechnianie na terenach, gdzie do tej pory był obecny rzadko lub całkowicie nieobecny. „Scena dla tańca” ma stymulować budowanie repertuaru tanecznego i ułatwić dostęp do regularnych prezentacji tanecznych, szczególnie na obszarach, gdzie pomimo dużej liczby działających artystów nie ma stałej sceny lub gdzie nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna z dziedziny tańca.

Celem programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” jest doskonalenie kadry badawczo-naukowej związanej z tańcem, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych tancerzy, choreografów, krytyków, pedagogów i kadry menedżerskiej. Program zakłada podnoszenie poziomu dyskursu naukowego o tańcu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz stymulowanie współpracy międzynarodowej. Zadania te realizowane będą poprzez wspieranie udziału artystów w wydarzeniach promocyjnych (np. targi) za granicą oraz udziału polskich tancerzy, pedagogów, badaczy i krytyków w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami regulaminów i wniosków w zakładce Programy.