Wersja do druku

Udostępnij

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło 5. edycję Programu Kolekcje – priorytet Zamówienia kompozytorskie 2016-2017 w dniu 8 października 2015 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Regulamin Zamówień kompozytorskich dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2016 – Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie internetowej IMiT w zakładce programy – programy ministra – Zamówienia kompozytorskie 2016-2017.

W 5. edycji Regulaminu Zamówień kompozytorskich pozostały zmiany, które pojawiły się w 4. edycji Programu na prośbę środowiska muzycznego. Są to:

1) Dwa warianty upowszechnienia zamówionego dzieła w formie publikowania materiałów orkiestrowych w Internecie do wyboru przez Wnioskodawcę w zależności od tego, czy kompozytor stworzy je samodzielnie czy dostarczy przez wydawcę lub inny uprawniony podmiot. W pierwszym wariancie (A) zasady podziału pozostały w niezmienionej formie. W drugim wariancie (B) wprowadzona została zmiana proporcji podziału dotacji z 60:40% (kompozytor-pozostałe koszty) na 50:50% oraz z 50:50% na 40:60% (utwory powyżej 45 wykonawców). W wariancie B wprowadzona została możliwość odpłatnego wypożyczania głosów od wydawców lub kompozytorów i uznana ona została za koszt kwalifikowany.

2) Wprowadzenie do dofinansowania jednego lub dwóch kolejnych wykonań zamówionego utworu (opcjonalnie) pod warunkiem wykonania tej samej kompozycji przez tych samych wykonawców, ale w różnych miastach.
Liczymy tym samym na częstsze powtarzanie nowych utworów i tworzenie porozumień pomiędzy festiwalami i zespołami. Efektem zwiększenia liczby wykonań zamówionego utworu w ramach dofinansowania jest podniesienie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania do 152.000,00 zł (w przypadku zamówienia, prawykonania i dwukrotnego powtórzeniach dzieła). Zwiększenie to obejmuje jedynie dodatkowe koszty związane z wykonaniami i nie wpłynie na zwiększenie części kompozytorskiej.

Szczegółowe objaśnienia Regulaminu 5. edycji Zamówień kompozytorskich znajdują się we Wprowadzeniu do programu.

Wnioski do priorytetu Zamówienia kompozytorskie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet priorytetu na lata 2016-2017 wynosi 2 000 000 zł.

Składanie wniosków do priorytetu odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://mkidn.eboi.pl/).

Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2015 roku.

Celem priorytetu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. W dotychczasowych czterech edycjach programu zamówionych zostało prawie 400 kompozycji u ponad 200 kompozytorów. Szczegółowe informacje na temat programu, baza powstałych utworów oraz sylwetki twórców zostały zamieszczone na stronie www.zamowieniakompozytorskie.pl.