Do programu Zamówienia choreograficzne edycja 2022 aplikacje zgłosiło piętnastu Wnioskodawców. Dofinansowanie w pełnej kwocie otrzymały trzy wnioski.

Wersja do druku

Udostępnij

Wykaz złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy) oraz wnioskowane kwoty:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota
1 BORKOWICZ FOUNDATION splot  75 000
2 Daily Routine Maria Bielak Spektakl teatru tańca house dance/street dance „Space”  75 000
3 Fundacja „Performa” VALESKA VALESKA VALESKA VALESKA  75 000
4 Fundacja Rozwoju Teatru „Nowa Fala” URBAN SOLARPUNK  65 000
5 Fundacja Sceny Prapremier “Praying Body Dancing Soul/ Taniec Duszy Rozmodlonego Ciała” – tarantyzm i choreografie uwolnienia od św. Pawła do Abrahama Abulafii  74 000
6 Fundacja Scena Współczesna Realizacja przedstawienia zespołu Zawirowania „Freefall” w choreografii Ferenca Fehera  44 000
7 FUNDACJA TAP IT UP BIG BAND TAP  75 000
8 Koncept Crew „How it sounds to you”  75 000
9 Nowohuckie Centrum Kultury NOW.HERE  75 000
10 Polski Teatr Tańca instynkTY – spektakl dla najnajów  57 000
11 Stowarzyszenie Artystów KolektTacz Undefined  72 343
12 Stowarzyszenie Collective Nest Light weight lifters  69 400
13 Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury „Pieśni żałobne” – premiera spektaklu w choreografii Moniki Błaszczak  75 000
14 STOWARZYSZENIE TAŃCA SPORTOWEGO „SOUL&BASE” Spektakl teatru tańca Street Dance Youth  74 900
15 Teatr Baj Pomorski Tańcząc Schulza  54 000
Łącznie:  1 035 643 zł

W pierwszym etapie oceny wniosków sprawdzono ich zgodność z Regulaminem naboru do Programu pod względem formalnym. Wnioski zgłoszone przez Fundację TAP IT UP, Polski Teatr Tańca i Teatr Baj Pomorski zostały odrzucone ze względów formalnych. Uzasadnienie odrzucenia z powodu niedopełnienia kryteriów formalnych zawarto w Protokole oceny formalnej programu Zamówienia choreograficzne edycja 2022. Z tego względu wyżej wymienione wnioski nie podlegały ocenie merytorycznej.

Pozostałe wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej, która została powierzona ekspertom zewnętrznym powołanym do komisji.

W dniu 25 lutego 2022 roku w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do Programu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Wacław Gaworczyk – solista baletu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, solista baletu Hamburg Ballett, wieloletni pedagog  Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Turczynowicza w Warszawie.

dr Sylwia Hefczyńska-Lewandowska – tancerka, choreografka i pedagożka, adiunkt na Wydziale Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

prof. dr hab. Ewa Wycichowska – profesor sztuk muzycznych, choreografka, tancerka, pedagog. Obecnie wykładowca na kierunku „Taniec w Kulturze Fizycznej” Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Karolina Dziełak-Żakowska – pracowniczka NIMiT – protokolantka, bez prawa głosu.

W wyniku prac eksperckich komisja zarekomendowała w programie Zamówienia choreograficzne edycja 2022 cztery wnioski.

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Katarzyna Meissner, na podstawie rekomendacji komisji podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy):

Lp. Podmiot Nazwa zadania Choreograf/-ka Kwota dofinansowania NIMiT
1 Fundacja „Performa”

VALESKA VALESKA VALESKA VALESKA

Dominika Knapik 75 000 zł
2 Fundacja Scena Współczesna

Realizacja przedstawienia zespołu Zawirowania „Freefall” w choreografii Ferenca Fehera Ferenc Fehér 44 000 zł
3 Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury „Pieśni żałobne” – premiera spektaklu w choreografii Moniki Błaszczak Monika Błaszczak 75 000 zł
Łącznie:  194 000 zł

Wszystkim wnioskodawczyniom i wnioskodawcom dziękujemy za przesłane wnioski i już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach organizowanych przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

powiązane

Publikacje