Wersja do druku

Udostępnij

10.10.2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW otwartego konkursu na instytucję/organizację goszczącą w ramach programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” w 2020 roku

Do konkursu na ofertę instytucji/organizacji goszczącej w ramach programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3”  w 2020 roku realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca wspólnie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L w regulaminowym terminie zgłoszone zostały następujące oferty (podane w kolejności alfabetycznej):

1. Centrum Kultury w Lublinie,

2. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA,

3. Teatr Tańca Zawirowania reprezentowany przez Fundację Scena Współczesna.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Komisja opiniująca, w skład której weszły:

–  Przewodnicząca Komisji – Aleksandra Dziurosz, Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

– Członkini Komisji – Karolina Bilska – Specjalistka ds. Programowych Departamentu Tańca Instytutu Muzyki i Tańca

– Członkini Komisji – Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka projektu „PROJECT 2/3” w 2019 roku,

zarekomendowała ofertę Centrum Kultury w Lublinie ze względu na ocenione wysoko warunki lokalowe, techniczne i organizacyjne oraz najkorzystniejszą wycenę kosztów projektu.

W wyniku decyzji Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandry Dziurosz pełne wnioskowane dofinansowanie w wysokości 5 600 zł otrzymuje oferta Centrum Kultury w Lublinie.

3.09.2019

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza konkurs na ofertę instytucji/organizacji goszczącej w ramach programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3” realizowanego w 2020 roku wspólnie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

Program zakłada zrealizowanie rezydencji twórców z Luksemburga w Polsce w 2020 roku w ramach programu wymiany rezydencyjnej „PROJECT 2/3”.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 3 października 2019 roku o godz. 23:59. Ofertę podpisaną przez Oferenta wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w pkt. IV ust. 2 Regulaminu Konkursu, należy przesyłać (łącznie): (a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem PROJECT 2/3 (decyduje data nadania) oraz (b) pocztą elektroniczną na adres karolina.zakowska@imit.org.pl (w tytule wiadomości: PROJECT 2/3).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia Oferty do oceny przez Komisję.

Termin rozstrzygnięcia Konkursu upływa w dniu 11 października 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.imit.org.pl do 11 października 2019 roku. 

REGULAMIN KONKURSU do pobrania poniżej.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Karolina Dziełak-Żakowska – koordynator projektu

 Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji to: karolina.zakowska@imit.org.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu – pobierz