Wersja do druku

Udostępnij

Cele

Wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej na temat tańca. Rozwój naukowego dyskursu o tańcu, popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca. Rozwój refleksji naukowej i propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

Opis

  W ramach Programu dofinansowywana jest publikacja pierwszych wydań wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (polskojęzycznych lub tłumaczeń na język polskich) z dziedziny historii, teorii, pedagogiki tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków, i innych

  Nabór wniosków w I edycji Programu odbywa się od 20 listopada 2012 do 31 grudnia 2012.

  Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 11 lutego 2013.

   

  Termin realizacji projektów: 1 marca-15 grudnia 2013.

  Budżet: Budżet Programu w roku 2013 wynosi 80 000 zł.

   

  Osoba odpowiedzialna za realizację programu:

  Joanna Szymajda – Z-ca Dyrektora Instytutu

   

  Pliki do pobrania:

  REGULAMIN

  Formularz aplikacyjny

  Formularz rozliczeniowy

   

  Protokół powołania komisji I edycja, 2013

   

  PROTOKÓŁ z obrad komisji, 2013