Wersja do druku

Udostępnij

22 stycznia 2021 roku w formie on-line odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski złożone do VIII edycji Programu wydawniczego.

Aplikacje zgłosiło pięciu wnioskodawców.

Wykaz złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej wg nazwy wnioskodawcy)

Lp.

Nazwa projektu

Wnioskowana kwota

1

Fundacja Performa

„W choreografii. 25-lecie Krakowskiego Teatru Tańca”

20 000,00 zł

2

Fundacja „Pompka”

„JINEN BUTOH ATSUSHI TAKENOUCHI”

19 200,00 zł

3

Polski Teatr Tańca

„Nowe przestrzenie dla tańca – druga część skryptu rozmównic w Polskim Teatrze Tańca”

7 000,00 zł

4

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

„Nowe społeczeństwo, nowy taniec. Francja i Belgia na mapie tańca w drugiej połowie XX wieku”

20 000,00 zł

5

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

„Państwo Tańczące. O tańcu w filozofii Platona”

20 000,00 zł

W pierwszym etapie oceny wniosków sprawdzono ich zgodność z Regulaminem naboru do Programu pod względem formalnym. Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały przedłożone do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną powierzono ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyły:

  • Katarzyna Gardzina-Kubała ekspertka zewnętrzna, dziennikarka, krytyk muzyczny i baletowy;
  • Jadwiga Ignaczak – ekspertka zewnętrzna, historyk tańca, teatrolog;
  • Monika Myśliwiec  ekspertka zewnętrzna, choreograf, pedagog tańca, przewodnicząca Sekcji Tańca i Baletu ZASP.
  • Karolina Bilska – pracowniczka IMiT – sekretarz Komisji, bez prawa głosu.

W wyniku prac eksperckich Komisja zarekomendowała, a zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandra Dziurosz podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom (w kolejności alfabetycznej wg nazwy wnioskodawcy):

1) Fundacja „Pompka”

projekt: „JINEN BUTOH ATSUSHI TAKENOUCHI”; kwota dofinansowania: 19 200 zł

2) Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”

projekt: „Nowe społeczeństwo, nowy taniec. Francja i Belgia na mapie tańca w drugiej połowie XX wieku”; kwota dofinansowania: 20 000 zł

3) Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

projekt: „Państwo Tańczące. O tańcu w filozofii Platona”; kwota dofinansowania: 20 000 zł

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za przesłane wnioski i już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach organizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca.

Osoba do kontaktu:

Karolina Bilska – koordynatorka programu (karolina.bilska@imit.org.pl)

Ogłoszenia archiwalne

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do Programu wydawniczego nr  6(8)/T/2021. W ramach programu dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich dotyczących tańca. Program jest skierowany do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych itd.

Celami programu są:

a) wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca;

b) rozwój naukowego dyskursu o tańcu;

c) popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca;

d) propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

Budżet programu w edycji 2021 wynosi 60 000 zł.

Termin nadsyłania wniosków do edycji programu upływa 31 grudnia 2020 roku. Wnioski należy składać elektronicznie: za pomocą systemu Witkac. Po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 31 grudnia 2020 roku do godziny 23.59.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia wniosku w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione w terminie do 8 stycznia 2021 roku na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: wniosek do Programu wydawniczego 2021. W wypadku Potwierdzenia złożenia wniosku przesłanego drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia na stronie internetowej

Instytutu listy projektów zatwierdzonych do realizacji upływają 25 stycznia 2021 roku. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Programu wydawniczego 2021 w systemie Witkac.

Do pobrania:

Ogłoszenie i regulamin programu