Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Programu wydawniczego 2017 Instytutu Muzyki i Tańca, przy patronackim wsparciu portalu taniecPOLSKA.pl, ukazał się osiemnasty tom  rocznika „Studia Choreologica”. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1999 roku, a jego wydawcą jest Polskie Forum Choreologiczne. Redakcja nie narzuca jednej wybranej perspektywy, a kieruje się wyłącznie poziomem merytorycznym tekstów. Dzięki takiemu podejściu ramy „Studia Choreologica” mieszczą różnorodne podejścia do zagadnień tańca. W najnowszym numerze ukazało się kilkanaście artykułów podejmujących tematykę wielu form tańca – m.in. flamenco, tańca greckiego i perskiego – ale także artkuły poświęcone ujęciom filozoficznym (Problematyka ucieleśnienia a relacje między muzyką a ruchem – od Dalcroze’a do kognitywistyki; Cielesność w teorii i praktyce doświadczenia estetycznego – taniec w kontekście somaestetyki Richarda Shustermana), edukacji i innym. Teksty zamieszczone w pierwszej części tomu są zapisem wystąpień w ramach konferencji Polskiego Forum Choreologicznego, która w roku 2016 odbyła się w Łodzi.

 

Osobny blok stanowią teksty w języku polskim i angielskim poświęcone pamięci i choreologicznemu dziedzictwu zmarłego w tym roku prof. dra. hab. Roderyka Langego. Warto przypomnieć, że prof. Lange – wybitny choreolog i antropolog, o światowej renomie i dorobku – był także założycielem „Studia Choreologica”, a ponadto fundatorem Instytutu Choreologii w Poznaniu.

 

Publikujemy spis treści i streszczenia artykułów.

 

Do pobrania:

Spis treści

Streszczenia

 

Więcej o czasopiśmie można przeczytać  na stronie Polskiego Forum Choreologicznego:

http://www.pfch.choreologia.org.pl/studia.html

 

Czasopismo można zamawiać, kontaktując się bezpośrednio z PFCH droga mailową