Wersja do druku

Udostępnij

Celem Programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej. W ramach Programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu

z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego:

•  maksymalnie na okres od 1 lutego 2019 do 30 września 2022, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w 1. naborze wniosków)

•  maksymalnie na okres od 1 czerwca 2019 do 31 stycznia 2023, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w 2.naborze wniosków)

•  maksymalnie na okres od 1 października 2019 do 30 maja 2023, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w 3.naborze wniosków)

W wypadku projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3., 4. i 5. rok przyznawane jest w formie promesy.

W IV edycji Programu planowane są 3 nabory wniosków:

I nabór: do 15 stycznia 2019;

II nabór: do 15 maja 2019;

III nabór: do 15 września 2019.

Więcej informacji w zakładce Jak dostać stypendium?

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wzór umowy

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1. Formularz aplikacyjny

2. Kosztorys realizacji projektu

3. Wzory oświadczeń

4. Opinia doracy zawodowego

 

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE:

1. Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego

2. Raport finansowy

3. Spis dokumetów księgowych

WYNIKI KONKURSU STYPENDIALNEGO

Ogłoszenie wyników I nabór 2019

Ogłoszenie wyników II nabór 2019

Ogłoszenie wyników III nabór 2019

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Anna Čemeljić – Specjalistka ds. programowych

Monika Kaszewska – Koordynator programu

KONTAKT: reorientacja@imit.org.pl, tel. 22 657 20 05