Wersja do druku

Udostępnij

Cele programu:

Celem Programu jest wspieranie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w Polsce w procesie identyfikowania własnego potencjału zawodowego i planowania rozwoju zawodowego poza zawodem tancerza wykonawcy oraz w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

 

Opis:

W ramach Programu tancerze mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji  doradców zawodowych i psychologa, bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach oraz otrzymać stypendium na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz, w szczególnych przypadkach, kosztów utrzymania w trakcie realizacji projektu przekwalifikowania).

 

Stypendia:

Maksymalna wysokość stypendium na realizację całego indywidualnego Projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego określona zostanie w Regulaminie każdej edycji Programu.

W ramach Programu dofinansowana jest realizacja indywidualnego Projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego minimalnie na okres 3 miesięcy i maksymalnie na okres 44 miesięcy, przy czym w wypadku Projektów realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3., 4. rok kalendarzowy przyznawane jest w formie promesy, a następnie wypłacane zgodnie z harmonogramem określonym w umowie zawartej pomiędzy Beneficjentem a Instytutem Muzyki i Tańca, po zaakceptowaniu przez IMiT rozliczenia merytorycznego i finansowego działań zrealizowanych w poprzednim roku.

 

Terminy naboru w ramach III edycji Programu:

I nabór: do 15 marca 2018;
II nabór: do 15 września 2018

Koordynator Programu:

Monika Kaszewska
reorientacja@imit.org.pl
tel. 22 829 20 29

 

Do pobrania:

Regulamin

Wzór umowy


DOKUMENTY APLIKACYJNE:

  1. Formularz aplikacyjny
  2. Budżet projektu
  3. Wzory oświadczeń
  4. Opinia doradcy

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE:

  1. Formularz rozliczeniowy
  2. Raport finansowy
  3. Spis dokumentów

 

Ogłoszenie wyników I naboru