Wersja do druku

Udostępnij

Cele programu:

Celem Programu jest wspieranie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w Polsce w procesie identyfikowania własnego potencjału zawodowego i planowania rozwoju zawodowego poza zawodem tancerza wykonawcy oraz w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

Opis:

W ramach Programu tancerze mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji  doradców zawodowych i psychologa, bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach  oraz otrzymać stypendium na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz, w szczególnych przypadkach, kosztów utrzymania w trakcie realizacji projektu przekwalifikowania.

 

Stypendia:

  W ramach Programu dofinansowana jest realizacja indywidualnego Projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego minimalnie na okres 3 miesięcy i maksymalnie na okres 44 miesięcy, przy czym w wypadku Projektów realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3.,  4. i 5. rok kalendarzowy przyznawane jest w formie promesy,  a następnie wypłacane zgodnie z harmonogramem określonym w umowie zawartej pomiędzy Beneficjentem a Instytutem Muzyki i Tańca, po zaakceptowaniu przez IMiT rozliczenia merytorycznego i finansowego działań zrealizowanych w poprzednim roku.

   

  Terminy naboru w ramach II edycji Programu:

   I nabór: do 15 marca 2017;
   II nabór: do 30 maja 2017;
   III nabór: do 15 września 2017

    

   Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

   Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
   Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca Instytutu Muzyki i Tańca

   Koordynator Programu:

   Monika Kaszewska
   reorientacja@imit.org.pl
   tel. 22 829 20 29

    

   Do pobrania:

   REGULAMIN

   Wyjaśnienie dodatkowe do regulaminu

    

   Załączniki:

   Formularz aplikacyjny

   Wzory oświadczeń

   Opinia doradcy

   Budżet projektu

    

   Rozliczenie:

   Formularz rozliczenia merytorycznego

   Raport finansowy

   Spis dokumentów księgowych

    

   PROTOKÓŁ z obrad komisji, I nabór

   PROTOKÓŁ z obrad komisji, II nabór

   PROTOKÓŁ z obrad komisji, III nabór

   PROTOKÓŁ dodatkowy z obrad komisji, III nabór