Wersja do druku

Udostępnij

Cele programu:

Wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

Opis:

W ramach Programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

Stypendia:

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego maksymalnie na okres od 1 lutego 2016 do 30 listopada 2019 (w wypadku projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3. i 4. rok przyznawane jest w formie promesy) oraz minimalnie na okres 3 miesięcy.

III nabór w ramach I edycji Programu trwa do 15 września 2016.

W wypadku wniosków składanych w 3. naborze realizacja indywidualnego planu przekwalifikowania zawodowego może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2016.

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

Joanna Szymajda – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca Instytutu Muzyki i Tańca

Koordynator Programu:

Monika Kaszewska
reorientacja@imit.org.pl
tel. 22 829 20 29

 

Do pobrania:

REGULAMIN

 

Załączniki:

Formularz aplikacyjny

Wzory oświadczeń

Opinia doradcy

Budżet projektu

 

Rozliczenie:

Formularz rozliczenia merytorycznego

Raport finansowy

Spis dokumentów księgowych

 

PROTOKOŁ Z OBRAD KOMISJI III NABORU