Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu I edycji nowego programu Instytutu Muzyki i Tańca – „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”.

Program skierowany jest do organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimych tradycji muzycznych, animatorów-regionalistów oraz do polskich artystów:  mistrzów – twórców ludowych
i młodych artystów zainteresowanych nauką budowy instrumentów ludowych.

Celem programu jest nauka i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

Zadaniem programu jest stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem, wykreowania swoistego „produktu regionalnego” jako elementu tożsamości oraz zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy instrumentów i upowszechnianie fachu twórców instrumentów ludowych.

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie – poprzez organizowanie przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których mistrzowie-twórcy ludowi
i moderatorzy przekazują umiejętności praktyczne i wiedzę w zakresie budowy instrumentów, albo poprzez indywidualne kursy nauki budowy instrumentów ludowych metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń.

W ramach programu IMiT dofinansuje  honorarium mistrza-artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty-ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (priorytet II).

I edycja programu obejmuje warsztaty odbywające się w terminie od 31 maja do 15 grudnia 2012 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji upływa 30 kwietnia 2012 roku, zaś termin wyboru projektów 15 maja 2012 r. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie organizator warsztatów i mistrz-artysta ludowy (priorytet I) lub uczeń-artysta i mistrz-twórca ludowy (priorytet II).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w programie

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce programy.