Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do V edycji programu stypendialnego „PROGRAMU PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO TANCERZY – stypendia”

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej. W ramach Programu przyznawane są między innymi stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym. Stypendia mogą pokrywać koszty studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu z zakresu przekwalifikowania zawodowego, rozłożonego:

maksymalnie na okres od 1 maja 2020 do 30 listopada 2023, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w 1.naborze wniosków)

maksymalnie na okres od 1 października 2020 do 31 marca 2024, minimalnie przez 3 kolejne miesiące (w 2.naborze wniosków)

W wypadku projektów z zakresu przekwalifikowania zawodowego realizowanych w trybie wieloletnim dofinansowanie na 2., 3., 4. i 5 rok przyznawane jest w formie promesy.

W V edycji Programu planowane są 2 nabory wniosków:

I nabór: do 17 marca 2020;

II nabór: do 15 września 2020

Więcej informacji w zakładce Jak dostać stypendium?

Dokumenty do pobrania dostępne są tutaj

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Anna Čemeljić – Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca.

Monika Kaszewska – Koordynator programu

KONTAKT: reorientacja@imit.org.pl, tel. 22 657 20 05