Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki drugiego naboru wniosków do VI edycji Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

Wersja do druku

Udostępnij

Zgodnie z regulaminem Programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy  w dn. 22 września 2021 roku w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca odbyło posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu.

Protokół z posiedzenia komisji opiniującej znajduje się poniżej:

O programie:

Celem programu jest wsparcie profesjonalnych tancerzy tańca artystycznego w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do rozpoczęcia drugiej ścieżki kariery zawodowej, po zakończeniu kariery scenicznej.

W ramach Programu przyznawane są stypendia na realizację przez tancerzy profesjonalnych indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego, przygotowanych we współpracy z doradcą zawodowym (pokrycie kosztów studiów/kursów/warsztatów/staży i praktyk; dojazdu i noclegu; kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymania).

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 40.000 zł na realizację całego indywidualnego projektu.

W ramach programu oferujemy:

  • wsparcie organizacyjne i konsultacje na każdym etapie kariery,
  • doradztwo zawodowe,
  • stworzenie indywidualnego planu działania,
  • stypendia na pokrycie kosztów zdobycia nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
  • warsztaty z poruszania się po otwartym rynku pracy,
  • wsparcie w rozwoju umiejętności interpersonalnych.

Zapewniamy poufność.

Więcej informacji na stronie ideedlatanca.pl w zakładce Jak dostać stypendium?

Dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu

dr hab. Aleksandra Dziurosz – zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Anna Čemeljić – Departament Tańca Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Monika Kaszewska – koordynator programu

Kontakt:

reorientacja@nimit.pl, +22 657 20 05