Wersja do druku

Udostępnij

Dzięki uprzejmości prof. Andrzeja Wróbla – wybitnego artysty, pedagoga i niestrudzonego promotora polskiej, zwłaszcza zapomnianej, muzyki – w tym inicjatora i twórcy Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej, na stronie IMiT dostępne są, dokonane przez niego, opracowania wielu dzieł Antoniego Stolpego.

Materiały można pobrać ze strony IMiT („Nowe Interpretacje” – wprowadzenie do programu) w formie pdf do wydruku i bezpłatnego wykorzystania na koncertach realizowanych w ramach programu do 31 grudnia 2011 roku.

Antoni Stolpe młodszy (1851-1872), to jeden z trzech (obok Mikołaja Zieleńskiego i Stefana Kisielewskiego) kompozytorów wskazanych w I edycji programu IMiT „Nowe Interpretacje”.

Poprzez zainicjowanie i realizację programu pragniemy zachęcić polskich artystów i instytucje organizujące życie koncertowe w kraju do sięgania po stosunkowo mało znane lub rzadko wykonywane dzieła rodzimych twórców.

Jednocześnie przypominamy, iż w dniu 20 maja upływa termin zgłaszania wniosków do I edycji Programy.