Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest odpowiedzią Unii Europejskiej realizowaną z Funduszy Europejskich na pandemię COVID-19. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest jedną z czterech instytucji będących operatorami Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz ich rozwoju. Na program składają się granty – skierowane do instytucji kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną i NGO oraz stypendia dla twórców indywidualnych.
Już wkrótce ogłoszone zostaną stosowne nabory.

Wersja do druku

Udostępnij

Opisywany poniżej program wchodzi w skład Inwestycji A2.5. Wzmacnianie potencjału sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz rozwoju gospodarczego.

A2.5.1. Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Wsparcie z KPO koncentruje się na interwencjach, które przyczyniać się będą do pobudzenia gospodarki, Inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. W KPO zaplanowano realizację Inwestycji w tych obszarach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia konieczności odbudowy gospodarki po pandemii spowodowanej COVID-19, ale także w tych, które tworzą trwałe podwaliny pod budowę gospodarki odpornej na kolejne wstrząsy i odpowiadającej na wyzwania związane z zieloną i cyfrową transformacją.

Inwestycja będzie składać się z:

  • części grantowej (wsparcie w formie grantów),
  • części stypendialnej (wsparcie w formie stypendiów).

DLA KOGO?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Inwestycji A2.5.1.

w podziale na rodzaj inwestycji.

  • Część grantowa – skierowana do instytucji kultury, przedsiębiorców prowadzących działalność kulturalną oraz NGO, będzie realizowana w formie otwartych konkursów. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się między innymi o wsparcie następujących rodzajów przedsięwzięć: realizacja spektakli, koncertów, warsztatów, festiwali, wystaw, programów edukacyjnych i badawczych.
  • Część stypendialna – skierowana do twórców indywidualnych (twórcy, artyści, animatorzy, edukatorzy, badacze, muzealnicy), realizowana w formie stypendium przyznawanego na okres od 3 do 6 miesięcy. Ocena przedsięwzięć zostanie przeprowadzona w formule otwartego konkursu. Poprzez stypendia dofinansowywane będą indywidualne aktywności skierowane na rozwój wnioskodawcy, m.in. o wsparcie następujących rodzajów przedsięwzięć: udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, w sympozjach naukowych, kwerendach naukowych, konferencjach naukowych.

NA CO?

W ramach naboru wspierane będą następujące typy przedsięwzięć w podziale na segmenty:

  • MUZYKA
  • TANIEC
  • KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA.

O terminach, warunkach i szczegółach naboru będziemy informować Państwa w kolejnych komunikatach.