Wersja do druku

Udostępnij

Przypominamy, że 31 stycznia 2012 upływa termin naboru wniosków do II edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Kompozytor-rezydent”.

Program „Kompozytor-rezydent” przeznaczony jest dla polskich kompozytorów do 40. roku życia oraz zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce.

Nawiązuje on do rozpowszechnionej na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi i polega na zamówieniu i prawykonaniu dzieła oraz wykonaniu innych utworów wybranego twórcy w trakcie sezonu artystycznego wnioskującej instytucji.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium kompozytora za zamówione dzieło oraz dodatkowe koszty związane z prawykonaniem oraz wykonaniem innych jego utworów.

Efektem I edycji programu „Kompozytor-rezydent” są trzy rezydencje – w Filharmonii Łódzkiej, Polskiej Orkiestrze Radiowej i Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, w ramach których
w bieżącym sezonie artystycznym zostaną prawykonane i wykonane dzieła trzech kompozytorów młodego pokolenia – Andrzeja Kwiecińskiego, Macieja Zielińskiego
i Przemysława Zycha.

II edycja programu obejmuje sezon 2012/2013. Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu
31 stycznia 2012 r., zaś termin wyboru projektów przeznaczonych do realizacji 29 lutego 2012 r. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie składają łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy lub chóralny.

Więcej informacji o programie wraz z regulaminem i formularzem aplikacyjnym w zakładce programy.