Na Kongresie Kultury w Krakowie w 2009 roku prezentowane były rozmaite raporty o stanie kultury w Polsce. Jednym z brakujących dokumentów był Raport o muzyce. Pierwszym działaniem Instytutu w zakresie muzyki będzie zamówienie i opublikowanie tego dokumentu. Opisze on aktualną sytuację w środowisku muzycznym i wysunie szereg postulatów strukturalnych, do podjęcia także w działalności IMIT. Raport zostanie ogłoszony najpierw na stronach internetowych Instytutu w lutym 2011 roku, aby poddać jego zawartość środowiskowej dyskusji, a po zebraniu uwag zostanie opublikowany w formie ostatecznej w kwietniu 2011 przed I Konwencją Muzyki Polskiej.

Wersja do druku

Udostępnij

Koordynatorem powstania Raportu jest Joanna Grotkowska, a jego autorami są: Maria Baliszewska, Antoni Beksiak, Andrzej Białkowski, Paweł Brodowski, Bartek Chaciński, Andrzej Chłopecki, Aleksandra Jagiełło-Skupińska, Maciej Karłowski, Krzysztof Komarnicki, Viola Łabanow, Magdalena Łoś, Kamila Stępień-Kutera, Cezary Zych.