Wersja do druku

Udostępnij

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 30 grudnia br. Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym działaniem pomocowym polskiego rządu kierowanym do twórców i ludzi kultury.

– Sfera kultury jest jedną z pierwszych, którą dotknęły ograniczenia i najdłużej będzie wracała do stanu sprzed epidemii. Dlatego od razu, już w marcu, wprowadziliśmy szereg konkretnych rozwiązań pomocowych. To oczywiście wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej – m.in. postojowe, zwolnienie z ZUS, mikropożyczka, ale też konkretne programy ministra. W ramach „Kultury w sieci” przekazaliśmy 80 mln zł na organizację wydarzeń online. Wypłaciliśmy już ponad 6 tys. zapomóg na kwotę 11 mln zł, a dziś ogłaszamy kolejną rządową pomoc – Fundusz Wsparcia Kultury z budżetem 400 mln zł. Pieniądze te pozwolą artystom i twórcom dalej pracować i ze spokojem planować zawodowe działania na najbliższe miesiące – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.

Minister kultury dodaje, że czas epidemii podkreślił ogromną rolę i znaczenie kultury w życiu społecznym.

– Już od początku epidemii widzieliśmy jak bardzo potrzebujemy kultury – w różnych jej wymiarach. Wspierając twórców dbamy, by mogła się dalej rozwijać – podkreślił Piotr Gliński.

Pomoc w dziedzinie teatru, muzyki i tańca

O wsparcie będą mogły się ubiegać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca w okresie od 12 marca do 30 grudnia 2020:

– samorządowe instytucje kultury w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019

– przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019

Rozwiązanie zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki

Proponowane rozwiązanie, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę, zostało zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce. To modelowe rozwiązanie będzie użyteczne także dla innych środowisk i instytucji artystycznych w Polsce. Przyjęte ramy finansowe są  oparte o rzetelne wyliczenia, uwzględniające pomniejszenie rekompensat o nieponiesione w okresie lockdown’u koszty organizacji wydarzeń.

Mechanizm przyznawania środków oparto o raporty finansowe Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące poprzednich lat. Wypłata środków będzie koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym zajmie się specjalnie powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opracowana przy współpracy Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dotychczasowe wsparcie dla ludzi kultury w czasie epidemii:

 1. Wielomilionowa pomoc dla przedsiębiorstw z branży kultury, NGO-sów, osób samozatrudnionych i na umowach cywilno-prawnych w ramach Tarczy Antykryzysowej: dotacje, dopłaty do utrzymania miejsc pracy, postojowe (3×2 tys. zł), trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (do kwoty 5 tys. zł), wakacje kredytowe, zwolnienia z podatków lokalnych itp.
 2. Utworzenie specjalnego programu „Kultura w sieci” z budżetem 80 mln zł.
 3. Pomoc socjalna MKiDN – budżet 16 mln zł. Przyznanych już ponad 6 tys. zapomóg.
 4. Zwiększenie środków (o 55 mln zł, do 390 mln zł) i zmiany w regulaminach Programów Ministra dostosowujące procedury rozliczania projektów do obecnej sytuacji.
 5. Zwiększenie puli stypendiów Ministra z 1,5 do ­­­ 6,5 mln zł. Przyznanych blisko 350 stypendiów.
 6. Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK na kwotę 500 mln zł.
 7. Specjalne wsparcie dla branży filmowej w 1. i 3. Tarczy Antykryzysowej.
 8. Wystąpienie do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane.
 9. Kontynuacja prac nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego.
 10. Program NCK „Kultura-Interwencje”z budżetem 10 mln zł.
 11. Przygotowywanie nowelizacji budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności.
 12. Wprowadzenie voucherów, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne.
 13. Umożliwienie dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji.