Wersja do druku

Udostępnij

Powołanie nowych Rad Instytutu Muzyki i Tańca

16 września 2014 roku w siedzibie IMiT odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanych rad: Rady do spraw muzyki  i Rady do spraw tańca.

Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN dr Zenon Butkiewicz wręczył w imieniu pani Minister prof. Małgorzaty  Omilanowskiej nominacje nowo powołanym członkom Rad, zwracając szczególną uwagę na potrzebę konfrontacji zamierzeń i działań MKiDN, realizowanych również poprzez IMiT, z opinią osób  ze środowiska twórców i artystów. Temu również służyć ma kadencyjna wymiana członków Rad, mająca zapewnić możliwie najszersze spojrzenie na podejmowane zagadnienia. Dyrektor Andrzej Kosowski podkreślił wysoką rangę obu Rad oraz zakreślił strategiczne zadania obu ciał w nowej kadencji.

Do Rady do spraw muzyki powołani zostali: dr Marcin Gmys, prof. Eugeniusz Knapik, prof. Zofia Konaszkiewicz, prof. Marta Szoka, dr hab. Ewa Dahlig-Turek.

Do Rady do spraw tańca powołani zostali: dr Barbara Sier-Janik, prof. Dariusz Kosiński, Jacek Przybyłowicz, Maria Stokłosa, Hanna Strzemiecka.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Rady dokonały wyboru Przewodniczących i Zastępców przewodniczących: w Radzie ds. muzyki – Przewodniczącym wybrany został prof. Eugeniusz Knapik,  Zastępcą – dr Marcin Gmys, w Radzie ds. tańca – Przewodniczącą została Maria Stokłosa, Zastępcą – dr Barbara Sier-Janik.

Kadencja II Rad potrwa od 2014 do 2017 roku. Rady są ciałami doradczymi i opiniującymi Instytutu i działają w oparciu o Statut oraz Regulamin.