Wersja do druku

Udostępnij

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji Kultury MKiDN powołują roboczy zespół ds. wypracowania wytycznych dla teatrów, oper, baletów, filharmonii i innych instytucji prowadzących działalność artystyczną w zakresie ponownego otwarcia placówek. Efekty pracy zespołu poznamy do połowy maja. 

Głównym zadaniem zespołu będzie przedstawienie – we współpracy i po konsultacjach środowiskowych – katalogu zasad, wytycznych oraz rekomendacji dla dyrektorów instytucji kultury w sprawie ponownego otwierania placówek dla pracowników oraz publiczności w nowej dyscyplinie sanitarnej.

Pierwszy wersja dokumentu zostanie zaopiniowana na początku maja przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie trafi do konsultacji środowiskowych. MKiDN wyda swoją opinię na podstawie rekomendacji i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, o które wystąpiło w ostatnich dniach.

Instytut Teatralny oraz Instytut Muzyki i Tańca w pełni rozumieją trudne położenie, w jakim znalazły się dziś instytucje kultury w Polsce i na świecie. Znaczne ograniczenie ich działalności, zamknięcie dla publiczności z powodu epidemii COVID-19 ma dotkliwe skutki, ale jest podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Wszyscy wykorzystujemy ten czas na poszukiwanie nowych dróg docierania do widza. Dostrzegamy też głęboką potrzebę stopniowego otwierania instytucji w zgodzie ze znoszonymi zakazami.

Chcemy podkreślić, że nasza praca i siły koncentrują się dziś w największym stopniu na tym, aby w najbliższych tygodniach wypracować rozwiązania i narzędzia umożliwiające Państwu skuteczną walkę o widzów i o siebie. Deklarujemy, że nie ustaniemy w działaniach, które – w co głęboko wierzymy – będą nas krok po kroku przybliżać do „normalności”.