Narodowy Instytut Muzyki i Tańca rozszerza zakres projektu „wspieraMY Ukrainę”. Na stronie internetowej Instytutu zostały udostępnione formularze, przez które artyści ukraińscy przebywający obecnie w Polsce mogą się zgłaszać, jeżeli szukają pracy w sektorze kultury.

Wersja do druku

Udostępnij

Dzięki rozmowom z polskimi i ukraińskimi środowiskami artystycznymi Narodowy Instytut Muzyki i Tańca tworzy kolejne rozwiązania, które mają dawać oparcie uchodźcom z ogarniętego wojną kraju. Jedną z podstawowych kwestii jest umożliwienie artystom z Ukrainy zatrudnienia w polskich instytucjach kultury.

W ramach tych działań udostępniono dwa rodzaje ankiet zgłoszeniowych:

  1. Ankieta dla artystów poszukujących pracy w polskich zespołach artystycznych
  2. Ankieta dla instytucji kultury zainteresowanych taką współpracą

Zebrane w ten sposób informacje posłużą stworzeniu platformy wymiany informacji, umożliwiającej nawiązanie kontaktu między obiema stronami. Baza danych będzie na bieżąco uzupełniana przez pracowników Instytutu.

W Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca już w pierwszych dniach wojny został powołany zespół, którego zadaniem jest gromadzenie wiedzy na temat problemów , z którymi w wyniku wojny borykają się ukraińscy artyści – mówi Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. – Jako instytucja już proponujemy konkretne rozwiązania, które są wsparciem dla naszych sąsiadów zarówno na poziomie osobistym jak i zawodowym. W najbliższych dniach  w naszych social mediach zachęcimy również do zapoznawania się z dorobkiem kultury ukraińskiej – w tym celu zaprosiliśmy do współpracy ukraińskich artystów, którzy sami będą opowiadać o tym, co najcenniejsze w artystycznym życiu ich kraju.

W ramach działań pomocowych Narodowy Instytut Muzyki i Tańca uruchomił już w zeszłym tygodniu bezpłatną pomoc psychologiczną dostępną online, której głównym celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i zdolności do samodzielnego działania. W ramach interwencji kryzysowej pomoc psychologiczna udzielana jest natychmiast. Porad w języku ukraińskim udziela psycholożka z Ukrainy – Julia Kaleńska, a konsultacji w języku polskim udzielają dr Małgorzata Chmurzyńska i dr Małgorzata Leraczyk. Rezerwacji wizyty w prosty sposób można dokonać na stronie www.nimit.pl/wspieramy/.

Kontakt:

ukraina@nimit.pl


Національний інститут музики і танцю розширює масштаби проекту «МИ підтримуємо Україну». Веб-сайт Інституту пропонує бланки для українських митців, які зараз перебувають у Польщі, для подання заявок, якщо вони шукають роботу в сфері культури.

Завдяки переговорам з польськими та українськими мистецькими колами, Національний інститут музики і танцю створює нові рішення, які мають надати підтримку біженцям із країни, зруйнованої війною. Одне з основних питань – надання можливості українським митцям працювати в польських закладах культури.

У рамках цих заходів э доступні два типи анкет:

1. Анкета для артистів, які шукають роботу в польських мистецьких колективах 

2. Анкета для закладів культури, зацікавлених у такій співпраці

Зібрана таким чином інформація буде використана для створення платформи для обміну інформацією, що забезпечить контакт між двома сторонами. База даних буде постійно оновлюватися співробітниками Інституту.

– У Національному інституті музики і танцю в перші дні війни було створено гурток, завдання якого – зібрати знання про проблеми, з якими боролися українські митці внаслідок війни, – розповідає Катажина Мейснер, директор Національний інститут музики і танцю.Як установа, ми вже пропонуємо конкретні рішення, які підтримують наших сусідів як на особистому, так і на професійному рівні. Найближчими днями ми також будемо заохочувати вас дізнаватися про досягнення української культури в наших соціальних мережах – для цього ми запросили до співпраці українських митців, які розкажуть про те, що є найцінніше в мистецькому житті їхню країну.

У рамках допоміжної діяльності Національний інститут музики і танцю минулого тижня запустив безкоштовну онлайн-психологічну допомогу, головною метою якої є відновлення душевної рівноваги та здатності діяти самостійно. У рамках кризового втручання психологічна допомога надається негайно. Консультації українською мовою надає психолог з України – Юлія Каленська, а консультації польською – д-р Малгожата Чмуржинська та д-р Малгожата Лерачик. Ви можете легко забронювати відвідування на сайті www.nimit.pl/wspieramy/.

Контакт:

ukraina@nimit.pl