Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do projektu PolandDances / Tournée, w ramach którego dofinansowane będą zagraniczne tournée polskich spektakli. Wnioski można nadsyłać do 14 maja 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Adresatami projektu są zespoły taneczne (grupy formalne bądź nieformalne), prezentujące spektakle z udziałem maksymalnie 4 tancerzy. Projekt, będący częścią działań promujących polski taniec w ramach PolandDances, jest skierowany do młodych zespołów, które działają w Polsce nie dłużej niż 5 lat. Ma to umożliwić im nawiązanie nowych kontaktów z instytucjami kultury za granicą oraz zapoznanie lokalnych odbiorców tańca z ich twórczością.

Termin realizacji tournée to 8 czerwca – 12 listopada 2023 roku.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 14 maja 2023 roku, wypełniając aplikację za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Termin ogłoszenia wyników naboru upływa dnia 7 czerwca 2023 roku. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową, a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.nimit.pl.

Dokumenty do pobrania:


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Mateusz Czekaj – Koordynator projektu NIMiT, mail: mateusz.czekaj@nimit.pl, +48 785 430 000

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl, +48 887 240 011

powiązane

Publikacje