Narodowy Instytut Muzyki i Tańca informuje o wprowadzonych zmianach w regulaminie naboru do Polskiej Platformy Tańca 2024.

Wersja do druku

Udostępnij

Zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

  1. Termin „premiera” został zastąpiony zwrotem „pierwszy publiczny pokaz”.
  2. §4 ust. 2 a. zyskuje brzmienie:

Organizator pokrywa następujące koszty prezentacji Spektaklu podczas Platformy na podstawie zawartych umów:

a. ryczałtowe wynagrodzenie dla każdego artysty / wykonawcy Spektaklu (tancerz, muzyk lub inne osoby występujące w Spektaklu na scenie) w wysokości 800,00 zł (osiemset zł) brutto. Ryczałtowe wynagrodzenie nie przysługuje muzykom grającym poza sceną (np. występujących w orkiestronie bądź za kulisami).


Osoby odpowiedzialne za realizację naboru:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Departament Tańca Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Alicja Kosińska oraz Maciej Kotarba – Koordynatorzy Polskiej Platformy Tańca 2024

kontakt: info@polskaplatformatanca.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl, +48 887 240 011

Polska Platforma Tańca – NIMiT

Pełen wykaz dokumentów znajduje się TUTAJ.

powiązane

Publikacje