Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza otwarty konkurs na produkcje taneczne, które zostaną zaprezentowane podczas finału Polskiej Platformy Tańca 2024 w Łodzi w dniach 18-21 kwietnia 2024 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Polska Platforma Tańca to projekt, który prezentuje wybrane spektakle taneczne stworzone przez polskich choreografów i zrealizowane przez zespoły tańca, artystów / artystki działające w Polsce. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu zagranicznych managerów i promotorów tańca stwarza możliwości do zapoznania się z polskim repertuarem oraz do nawiązywania międzynarodowych kontaktów, których celem jest prezentowanie polskiej sztuki tańca poza granicami kraju.

Finał Polskiej Platformy Tańca odbędzie się w Łodzi w dniach 18-21 kwietnia 2024 roku. Głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Polska Platforma Tańca to wydarzenie ważne dla polskiego środowiska tańca i bardzo przez nie wyczekiwane. Tym bardziej cieszę się, że ogłaszamy ten Konkurs. Głęboko wierzę, że Polska Platforma Tańca będzie ważnym narzędziem zagranicznej promocji  zarówno polskiego tańca jak i ludzi, którzy go tworzą. Będzie jednocześnie przestrzenią, która pozwoli na poziomie krajowym na głębsze poznanie potencjału twórczego polskiej sceny tanecznej mówi Karol Urbański – zastępca dyrektora NIMiT ds. tańca.

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności polskie zawodowe zespoły tańca współczesnego, dawnego, teatry tańca, zespoły baletowe i folklorystyczne oraz artystów sztuki tańca działających i na stałe rezydujących w Polsce, a także artystów posiadających polskie obywatelstwo przebywających czasowo za granicą.

Zgłaszany spektakl powinien spełniać następujące kryteria:

– musi mieć swoją premierę pomiędzy 1 grudnia 2018 roku a 31 maja 2023 roku

– nie mógł być już zgłaszany do Polskiej Platformy Tańca w roku 2019

– musi być stworzony przez choreografów posiadających obywatelstwo polskie oraz być zrealizowany przez zawodowe zespoły / artystów / artystki tańca działające na terenie Polski

– musi trwać minimum 30 minut.

Spektakle prezentowane będą w następujących kategoriach:

1. Spektakle dla dzieci na Małą Platformę Tańca;

2. Spektakle z udziałem od 1 do 5 artystów / artystek na scenie;

3. Spektakle z udziałem od 6 artystów / artystek na scenie.

Komisja składająca się z przedstawicieli środowiska tańca powołanych przez organizatora wybierze 30 spektakli do selekcji finalnej, która odbędzie się na podstawie obejrzanych przez komisję przedstawień podczas publicznych pokazów „na żywo” na terenie Polski.

Do prezentacji podczas finału Polskiej Platformy Tańca 2024 wyłonionych zostanie łącznie 15 spektakli.


Aby zgłosić spektakl należy wypełnić i przesłać formularz dostępny poniżej:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2023 roku o godz. 23.59.


Pliki do pobrania:

Osoby odpowiedzialne za realizację naboru:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Departament Tańca Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Alicja Kosińska oraz Maciej Kotarba – Koordynatorzy Polskiej Platformy Tańca 2024

kontakt: info@polskaplatformatanca.pl

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl, +48 887 240 011

Polska Platforma Tańca – NIMiT