Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona nowa odsłony strony internetowej Polskiej Platformy Tańca 2019 (www.polskaplatformatanca.pl) oraz nabór spektakli do PPT 2019, która odbędzie się w dniach 5-8 września 2019. Głównymi organizatorem Polskiej Platformy Tańca 2019 jest Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorami są Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw oraz Fundacja Polka dot.

Do udziału w PPT 2019 można zgłosić spektakle zrealizowane przez zawodowych artystów tańca, posiadających obywatelstwo polskie, pracujących w Polsce lub za granicą oraz spektakle polskich zawodowych zespołów tańca (działających, w szczególności, w ramach instytucji kultury oraz fundacji i stowarzyszeń), zrealizowane przez choreografów polskich lub zagranicznych
(z wyłączeniem przedstawień będących przeniesieniem wcześniej zrealizowanej choreografii).

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 23.59.

 

Wyboru spektakli do prezentacji podczas Polskiej Platformy Tańca dokona Komisja Artystyczna w składzie:

1) prof. dr hab. Ewa Wycichowska – ekspertka z ramienia Instytut Muzyki i Tańca

2) dr hab. Wojciech Klimczyk – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

3) dr hab. Tomasz Nowak – ekspert z ramienia Polskiego Forum Choreologicznego

4) dr Jacek Łumiński – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

5) Jan Łosakiewicz – ekspert z ramienia l Polskiej Sekcji CIOFF ®

6) Jacek Przybyłowicz – ekspert z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

7) Hanna Raszewska-Kursa – ekspertka z ramienia Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca

8) Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – ekspertka z ramienia współorganizatora PPT Stowarzyszenia Teatr Dada von Bzdülöw

9) Hanna Strzemiecka – ekspertka z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca

10) Krzysztof Szymański – ekspert z ramienia Sekcji Tańca i Baletu ZASP

 

Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa w dniu 8 maja 2019 roku. Lista spektakli zatwierdzonych przez Komisję Artystyczną do prezentacji podczas Polskiej Platformy Tańca 2019 zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.imit.org.pl oraz www.polskaplatformatanca.pl do 10 maja 2019 roku.

 

Kartę zgłoszenia podpisaną przez wnioskodawcę wraz z obowiązkowymi załącznikami należy przesyłać (łącznie) (a) pocztą na adres: Instytut Muzyki 
i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA oraz (b) pocztą elektroniczną na adres info@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA). Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 23.59.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu i stroną internetową PPT 2019: www.polskaplatformatanca.pl.

 

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta oceny