Wersja do druku

Udostępnij

Informujemy, że spotkanie organizacyjne Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca odbędzie się 1 października 2018 o godzinie 13.00 w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca. W trakcie spotkania zostaną podjęte decyzje w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, zatwierdzenia Karty Oceny Spektaklu oraz innych kwestii organizacyjnych związanych z organizacją Polskiej Platformy Tańca 2019.

 

Jednocześnie zmieniony zostaje zapis określony w Regulaminie Polskiej Platformy Tańca 2019 w sekcji C, punkt VIII ust. 1 a) Regulaminu prac Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca, mówiący o tym, że pierwsze spotkanie Komisji odbędzie się najpóźniej do 30 września 2018 roku.  Z uwagi na to, że wyznaczonadata spotkania jest dniem wolnym od pracy, pierwsze spotkanie Komisji odbędzie się w pierwszy dzień roboczy po ww. terminie, czyli 1 października 2018.

 

Nowy zapis sekcji C, punkt VIII ust. 1 a) Regulaminu prac Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca będzie brzmiał: „a) Pierwsze spotkanie KOMISJI: najpóźniej do 1 października 2018 roku, w celu wyboru przewodniczącego KOMISJI i zatwierdzenia Karty Oceny SPEKTAKLU”.

 

Ww. zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na wyznaczenie terminów kolejnych posiedzeń Komisji, które zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania.

 

Przypominamy także, że zgodnie z sekcją B, punkt I, ust. 14: ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do zmiany treści REGULAMINU KONKURSU. O zmianie REGULAMINU KONKURSU WNIOSKODAWCY zostaną poinformowani poprzez przesłanie pliku zawierającego ww. zmiany na wskazany przez nich w Karcie Zgłoszenia adres e-mail.  W terminie czternastu dni od daty otrzymania informacji o zmianach w treści REGULAMINU KONKURSU, WNIOSKODAWCA może zrezygnować z ich akceptacji, a tym samym z udziału w PLATFORMIE.

 

Strona internetowa PPT 2019: www.polskaplatformatanca.pl.

 

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta oceny