Wersja do druku

Udostępnij

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 listopada 2018 roku zakończył się nabór zgłoszeń w otwartym konkursie na prezentacje spektakli w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019, która odbędzie się w dniach 5-8 września 2019 roku w Gdańsku.

Polska Platforma Tańca jest jednym z najważniejszych krajowych przeglądów spektakli tanecznych, wybranych w trybie konkursowym, organizowanym co dwa lata. Ma ona na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów.

Spośród zgłoszonych drogą mejlową dziewięćdziesięciu dziewięciu spektakli, trzy zgłoszenia zostały odrzucone ze względów formalnych. Tym samym do otwartego konkursu zostało dopuszczonych dziewięćdziesiąt sześć spektakli reprezentujących rozmaite gatunki tańca: teatr tańca, taniec współczesny, performans, taniec dawny, taniec ludowy, balet, butoh.

W edycji 2019 wybór spektakli powierzony został 10-osobowej komisji, w której znajdują się przedstawiciele artystów, dziennikarzy, kuratorów i teoretyków tańca. Proces wyboru spektakli podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie konkursu, preselekcji, Komisja Artystyczna wybierze trzydzieści spektakli na podstawie zgłoszeń oraz rejestracji spektakli. Wybrane spektakle zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu, selekcji finalnej, w ramach której Komisja obejrzy prace na żywo, a następnie wybierze od dziesięciu do piętnastu spektakli zakwalifikowanych do udziału w Platformie.

Decyzja Komisji Artystycznej co do wyników pierwszego etapu zostanie ogłoszona do 19 stycznia 2019 roku. Lista spektakli zatwierdzonych do prezentacji podczas Polskiej Platformy Tańca 2019 zostanie ogłoszona do 10 maja 2019 roku.

Dziękujemy za zainteresowanie i dużą liczbę zgłoszeń.

Głównym organizatorem PPT 2019 jest Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorami Teatr Dada von Bzdülӧw i polka dot.


Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu i stroną internetową PPT 2019: www.polskaplatformatanca.pl