Wersja do druku

Udostępnij

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na prezentację spektaklu w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019.

 

Polska Platforma Tańca jest jednym z najważniejszych krajowych przeglądów spektakli tanecznych, wybranych w trybie konkursowym, organizowanym co dwa lata. Ma ona na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. W edycji 2019 wybór spektakli powierzony został 10-osobowej komisji, w której znajdują się przedstawiciele artystów, dziennikarzy, kuratorów i teoretyków tańca. Finał Polskiej Platformy Tańca 2019 odbędzie się w dniach 5-8 września 2019 roku w Gdańsku. Głównym współorganizatorami Platformy w 2019 roku są Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw oraz Fundacja Polka dot. Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 23.59.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy polskie zawodowe zespoły tańca współczesnego, dawnego, teatry tańca, zespoły baletowe i folklorystyczne oraz zawodowych artystów sztuki tańca działających i na stałe rezydujących w Polsce, a także artystów posiadających polskie obywatelstwo przebywających czasowo za granicą.

 

Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa w dniu 8 maja 2019 roku. Lista spektakli zatwierdzonych przez Komisję Artystyczną do prezentacji podczas Polskiej Platformy Tańca 2019 zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.imit.org.pl oraz www.polskaplatformatanca.pl do 10 maja 2019 roku.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 23.59. Uzupełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z obowiązkowymi załącznikami, należy przesyłać (łącznie) (a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA oraz (b) pocztą elektroniczną na adres info@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA).

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu i stroną internetową PPT 2019: www.polskaplatformatanca.pl.

 

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta oceny