Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona nowa odsłony strony internetowej Polskiej Platformy Tańca 2017 (www.polskaplatformatanca.pl). Zapraszamy do jej odwiedzenia. Przypominamy również o uruchomionym w lutym naborze spektakli do PPT 2017, zaplanowanej w Bytomiu w dniach 1-4 kwietnia 2017. Wyboru spektakli do prezentacji podczas Polskiej Platformy Tańca dokona Komisja Artystyczna w składzie: Leszek Bzdyl, Stefan Drajewski, Anka Herbut, Edyta Kozak, Anna Królica.

Do udziału w PPT Organizatorzy zapraszają polskie zawodowe zespoły tańca współczesnego i zespoły baletowe oraz zawodowych artystów tańca współczesnego działających i na stałe rezydujących w Polsce, a także artystów posiadających polskie obywatelstwo przebywających czasowo za granicą.  Podczas Platformy zostaną zaprezentowane wybrane w trybie konkursowym spektakle powstałe po zakończeniu naboru do Polskiej Platformy Tańca 2014, czyli po 31 sierpnia 2014.

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA oraz drogą mailową na adres info@polskaplatformatanca.pl

Załączniki: karta zgłoszenia spektaklu (plik word) i rider techniczny (plik word lub pdf), materiały o artystach/zespole: biogram artystyczny twórcy/twórców spektaklu (pliki word), materiały prasowe (linki lub skan), minimum 3 zdjęcia ze spektaklu (rozdzielczość 300 dpi), do wykorzystania przez Organizatorów w materiałach promocyjno-informacyjnych Platformy.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 7 grudnia 2016 roku.

 

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia