Wersja do druku

Udostępnij

27 kwietnia w Kościele św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach odbędzie się koncert z udziałem Capelli Gorczyckiego, współorganizowany przez IMiT w ramach programu „Nowe interpretacje”.

W bogatym programie koncertu znajdą się utwory kompozytorów polskiej muzyki jasnogórskiej
– E. Bricknera, J.I. Danieckiego, J. Krausa, M.J. Żebrowskiego i W. Raszka.

Wykonawcy:

Paul Esswood (Wielka Brytania) – dyrygent
Zespół śpiewaków Capella Gorczyckiego
Zespół muzyki dawnej Ex Tempore

Początek koncertu – godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie gorczycki.pl.
Koncert odbywa się w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego. Wykonanie utworów kompozytorów jasnogórskich odbywa się i jest współfinansowane w ramach programu IMiT „Nowe interpretacje”.

Więcej informacji o koncercie i Festiwalu na stronie www.gorczycki.pl

Program koncertu jest swoistą antologią muzycznych opracowań poszczególnych części liturgii godzin, okresu zwykłego Kościoła Rzymskiego, tj. hymnów, psalmów, kantyków, antyfon i responsoriów, wchodzących w skład nieszporów i komplety, w kompozycjach XVII i XVIII wiecznych kompozytorów kapeli jasnogórskiej i nie tylko. Prezentowane utwory skupione zostały w aspekcie literatury muzyczno-liturgicznej kultu maryjnego a ich wybór i układ wzorowany jest na maryjnym cyklu nieszpornym. Ta swoista składanka, hybryda czy pasticcio jak sugeruje kontrowersyjny tytuł, nie jest rygorystyczną rekonstrukcją i nie tworzy całości w kontekście formalnym ani funkcjonalno-liturgicznym, stanowi wszak powiązany tematycznie i strukturalnie zbiór wybranych pozycji z oryginalnych kompletnych opracowań różnego pochodzenia, luźno oparty na ogólnych zasadach porządku liturgicznego modlitwy brewiarzowej. Ujednolicony jest także pod względem kameralnej faktury, na wzór obsady triowej (2 vl. + b.c.) w orkiestrze oraz głosów wokalnych, od solowych przez kameralne zespoły duetów i tercetów, po kompletny czterogłos w fakturze chóralnej, w szeregu kombinacji obsadowych, a capella, z b.c., i tutti. Pozwoliło to zestawić zasób utworów kilku rówieśniczych kompozytorów, zróżnicowanych stylistycznie i warsztatowo, pod oryginalnym pretekstem pseudoliturgicznym, z których niektóre będą miały prawdopodobnie swoje współczesne prawykonanie, a których dobór zaowocował inicjatywą stylokrytycznej rekonstrukcji i spreparowania drukowanych i ogólnie udostępnionych materiałów nutowych, z istniejącego jedynie niekompletnego rękopiśmiennego zapisu oraz rejestracji cyfrowej rzeczonych. W programie znalazły się także utwory najwybitniejszego przedstawiciela tego okresu w muzyce polskiej G. G. Gorzcyckiego a także wybrane ustępy opracowań łacińskich psalmów G. F. Handla, jako ciekawy przykład kosmopolitycznej twórczości konweniujący pod względem użytkowego przeznaczenia jak i fakturano-obsadowym z w.w. dziełami, z podobnego okresu, z uwzględnieniem repertuaru „maryjnego” kompozytorów, przedmiotem szczególnej uwagi w kompozycjach jasnogórskich i myśli przewodniej omawianego przedsięwzięcia koncertowego. Całość muzycznie przygotuje i poprowadzi Paul Esswood, światowej sławy, legendarny kontratenor brytyjski, wybitny specjalista i jeden z historycznych prekursorów tzw. stylistycznie poinstruowanego wykonawstwa muzyki dawnej, jak również opiekun artystyczny zespołu, którego wiedza i doświadczenie pozwolą nadać tej zapomnianej muzyce nowego, świeżego stylistycznego impetu i polotu i przywróć ją w oryginalnej i błyskotliwej interpretacji.

(opis koncertu ze strony organizatora Festiwalu)