Do projektu PolandDances / Tournée edycja 2022 aplikacje zgłosiło dwóch Wnioskodawców. Dofinansowanie w pełnej kwocie otrzymał jeden wniosek.

Wersja do druku

Udostępnij

Wykaz złożonych wniosków (w kolejności alfabetycznej wg nazwy Wnioskodawcy) oraz wnioskowane kwoty:

Lp. Wnioskodawca Spektakl Wnioskowana kwota
1 Fundacja Performat Mój ogon i ja 35 000 PLN
2 HELIDARSTEA Agata Życzkowska Extinction 32 000 PLN

W pierwszym etapie oceny wniosków sprawdzono ich zgodność z Regulaminem naboru do Projektu pod względem formalnym.

Oba wnioski przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej, która została powierzona ekspertom zewnętrznym powołanym do komisji.

W dniu 6 lipca 2022 roku w formie online na platformie Teams odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do Projektu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Edyta Kozak – ekspertka zewnętrzna, tancerka i choreografka, twórca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł

Małgorzata Dzierżon – ekspertka zewnętrzna, tancerka i choreografka, pedagog tańca, producentka działająca w Wielkiej Brytanii

Andrzej Morawiec – ekspert zewnętrzny, tancerz i choreograf, pedagog tańca na UMFC w Warszawie

Mateusz Czekaj – pracownik NIMiT – protokolant, bez prawa głosu.

W wyniku prac eksperckich komisja zarekomendowała w projekcie PolandDances Tournée edycja 2022 jeden wniosek.

Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Karol Urbański, na podstawie rekomendacji komisji podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania następującemu projektowi:

Lp. Wnioskodawca Spektakl Kwota dofinansowania NIMiT
1 Fundacja Performat Mój ogon i ja 35 000 PLN

Wszystkim wnioskodawczyniom i wnioskodawcom dziękujemy za przesłane wnioski i już dziś zapraszamy serdecznie do aplikowania w kolejnych naborach organizowanych przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

powiązane

Publikacje