Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza na warsztaty PolandDances Abroad – How to Build International Relationships? przeznaczone dla osób pełniących funkcje menadżerskie i/lub produkcyjne, zainteresowane budowaniem międzynarodowej współpracy w zakresie tańca. Warsztaty odbędą się w dniach 27-28 sierpnia 2022 roku w Warszawie. Prowadzone będą w języku angielskim.

Wersja do druku

Udostępnij

Program warsztatów obejmie m. in. promocję zagraniczną w kontekście wchodzenia na rynki zagraniczne, pozyskiwanie finansów, sieci networkingowe, wydarzenia dla menadżerów i producentów oraz budowanie długofalowej współpracy z partnerami zagranicznymi.

Warsztaty odbędą się w dniach 27-28 sierpnia 2022 r w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty poprowadzą Judy Harquail i Shoshana Polanco, kreatywne producentki i prezenterki z międzynarodowym doświadczeniem. Warsztaty będą odbywać się w całości w języku angielskim. Wielkość grupy to max. 15 osób. Zachęcamy do aplikowania osoby pełniące funkcje menadżerskie i/lub producenckie w obszarze tańca i/lub teatru, będące rezydentami podatkowymi w Rzeczpospolitej Polskiej. O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania, przewidziane jest utworzenie listy rezerwowej.

Zgłoszenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 31 lipca 2022 r., wypełniając aplikację w formie formularza Microsoft Forms. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w Warsztatach.

Uczestnicy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową, najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2022 r.

Kontynuacja warsztatów (1 weekend) przewidziana jest na jesień 2022 r. Pierwszeństwo udziału w edycji jesiennej, będą mieli uczestnicy sierpniowych warsztatów.

Osoby odpowiedzialne za realizację warsztatów:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca,

Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka ds. zarządzania projektami, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca,

Alicja Kosińska – koordynatorka, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, mail: alicja.kosinska@nimit.pl,

Mateusz Czekaj – koordynator, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, mail: mateusz.czekaj@nimit.pl.


Prelegentki:

Judy Harquail ma ponad 35-letnie doświadczenie w pracy w sektorze sztuk widowiskowych. W tym czasie zdobyła głęboką i rozległą wiedzę na temat prezentacji i organizacji tournée, jak również wiedzę na temat marketingu, rozwoju publiczności i zaangażowania społeczności lokalnych. Jej wcześniejsze osiągnięcia obejmują: kierowanie i realizację tournée dla najbardziej prestiżowych kanadyjskich zespołów tanecznych i operowych, opracowywanie i realizację strategicznych kampanii marketingowych oraz współpracę z wieloma organizacjami artystycznymi i profesjonalistami w dziedzinie sztuki w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Shoshana Polanco jest kreatywną producentką z międzynarodowym doświadczeniem w Buenos Aires, Nowym Jorku i Mexico City. Pracowała dla głównych festiwali, takich jak Cervantino w Meksyku, FIBA w Buenos Aires, TeatroStageFest i Lincoln Center Festival w Nowym Jorku. Jako konsultantka współpracowała m.in. z Southern Exposure (Mid Atlantic Arts Foundation), Made in Scotland (Creative Scotland), Music Theatre Now (ITI Germany), Rolex Mentorand Protege Program (Rolex Foundation), CAPACOA (The CanadianAssociation for the Performing Arts) oraz The Fringe Society (Edinburgh).

powiązane

Publikacje