Wersja do druku

Udostępnij

14 listopada 2018 roku w Warszawie podczas konferencji programowej Instytutu Muzyki i Tańca z udziałem Wandy Zwinogrodzkiej, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiono działalność oraz plany IMiT na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

W konferencji wzięli udział także: Maxymilian Bylicki, Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, Aleksandra Dziurosz, Zastępca Dyrektora IMiT oraz Barbara Schabowska, Dyrektor TVP Kultura.

Jesienią tego roku IMiT został operatorem dwóch kolejnych programów Ministra: „Muzyka 2019“, którego celem jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej oraz ogłoszonego z okazji nadchodzących obchodów Roku Stanisława Moniuszki programu „Moniuszko 2019 – Promesa“.

Z powodzeniem kontynuowane są programy Ministra „Muzyczny ślad” oraz „Zamówienia kompozytorskie”. W edycji programu „Muzyczny ślad 2019”, mającym na celu utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki, wyodrębniono oddzielną pulę środków na publikacje poświęcone Stanisławowi Moniuszce. Od tego roku można również wnioskować o dotacje na publikacje z dziedziny tańca. Nabór wniosków do programów „Muzyka”, „Muzyczny ślad” i „Zamówienia kompozytorskie” trwa do 30 listopada, natomiast wnioski złożone do programu „Moniuszko 2019 –Promesa” są w trakcie oceny.

Łączny budżet programów Ministra, których operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca, wynosi ponad 33 miliony złotych.

Instytut uruchomił także edycje programów własnych z zakresu muzyki na rok 2019: „Jazzowy debiut fonograficzny“ oraz „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych“ z naborem wniosków do 30 listopada. W toku są kolejne edycje programów: „Dyrygent – rezydent”, „Filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” oraz „Białe plamy – muzyka i taniec”. W departamencie tańca został ogłoszony nabór do programów „Zamówienia choreograficzne”, „Program wydawniczy“, „Myśl w ruchu”, „Scena dla tańca” oraz „Wspieranie aktywności międzynarodowej” za pomocą elektronicznego systemu Witkac z terminem składania wniosków do 7 stycznia 2019.

We wrześniu 2018 roku przy Instytucie Muzyki i Tańca została powołana Pracownia Edukacji i Psychologii Muzyki. Jednym z jej założeń jest kontynuacja niektórych nurtów działalności Katedry Psychologii Muzyki funkcjonującej ponad 30 lat w warszawskiej uczelni muzycznej (PWSM, AMFC, UMFC), pod kierownictwem kolejno prof. dr hab. Marii Manturzewskiej, dr hab. prof. Barbary Kamińskiej, dr Małgorzaty Chmurzyńskiej.

IMiT jest w trakcie tworzenia trzech kolekcji: Narodowego Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej i Kolekcji Nagrań Muzyki Polskiej. Zbiory te obejmą wszelkie nagrania audio i wideo, publikacje książkowe, a także ikonografie, pamiątki oraz wszelkie inne archiwalia związane z muzyką polską i tańcem polskim. Jest to zarówno realizacja statutowych zadań Instytutu, jak też efekt zgłaszanej przez środowisko profesjonalnych muzyków i tancerzy potrzeby dostępu do dokumentacji dotychczasowych dokonań w zakresie sztuk wykonawczych i badań naukowych w obszarze muzyki i tańca.

Wspomniane kolekcje wzbogacą zbiory Biblioteki IMiT, która po otwarciu czytelni w nowej lokalizacji, rozpoczyna organizację regularnych spotkań autorskich i tematycznych.

Rozpoczęto tworzenie „Polskiej Kroniki Tańca”, która jest pierwszą w dziejach Polski kroniką dokumentująca historię polskiej sztuki tańca. Celem tego projektu jest szczegółowe zarejestrowanie i profesjonalne zrelacjonowanie przebiegu wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i naukowych w polskiej sztuce tańca w trybie chronologicznym. „Polska Kronika Tańca” ma być bezpłatnym wydawnictwem książkowym oraz witryną internetową.

Trwają przygotowania do Polskiej Platformy Tańca 2019. Do 30 listopada trwa nabór spektakli, które zostaną zaprezentowane podczas finału PPT w Gdańsku w dniach 5-8 września 2019.

Do 16 listopada trwa nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca 2019, którego laureatów poznamy podczas uroczystej Gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 16 marca 2019. Nagroda zostanie przyznana w 6 kategoriach.

Kontynuowany jest „Program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy”, z którego czynnie korzysta 50 osób, a 207 jest w procesie aplikacyjnym.

Po sukcesach konkursów Młody Muzyk Roku i Młody Tancerz Roku, TVP Kultura oraz Instytut Muzyki i Tańca kontynuują owocną współpracę i szykują kolejny wspólny projekt: cykl „Baletownik” – zrealizowany w formie baletowych klipów, 10-odcinkowy cykl prezentujący sztukę tańca klasycznego.

Podczas konferencji zaprezentowano najnowszą publikację „Vademecum Artysty. Muzyka i taniec”, przewodnik skierowany do młodych twórców. „Vademecum“ porządkuje okoliczności prawne, przedstawia wskazówki wsparcia finansowego, a także praktyczne rady planowania własnej kariery zawodowej w oparciu o wiedzę praktyczną. Publikacja dostępna jest w formie książkowej i elektronicznej.