Wersja do druku

Udostępnij

 

Już po raz drugi Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Art Stations Foundation (Poznań) oraz Dance/USA Philadelphia (www.danceup.org) zaprosił polskich choreografów na wizytę studyjną/pobyt rezydencyjny do Filadelfii zorganizowany wokół wydarzeń festiwalu Live Arts/Philly Fringe Festival (www.livearts-fringe.org)

Projekt zakłada regularną, coroczną współpracę pomiędzy polskim i filadelfijskim środowiskiem tańca. Wizyty studyjne choreografów polskich i amerykańskich (połączone z pobytami  rezydencyjnymi i badawczymi) mają na celu wspieranie rozwoju artystycznej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy dwoma ośrodkami i młodymi twórcami  poszukującymi własnej tanecznej  tożsamości.

Projekt jest manifestacją wiary, że sztuka choreografii nie ogranicza się do układania i egzekwowania kroków, ale jest złożonym i długotrwałym procesem dochodzenia do indywidualnego artystycznego  języka na drodze tanecznego  eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji oraz wymiany doświadczeń z artystami innych dziedzin. Program oferuje artystom obu krajów unikatową, nie zorientowaną na produkowanie spektaklu, okazję  do konfrontacji z lokalnym środowiskiem oraz przestrzeń do  podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad własnym procesem twórczym i poszukiwania inspiracji do dalszej pracy.

Osią pobytu amerykańskich artystów w Polsce będą czerwcowe i lipcowe  zdarzenia taneczne, m.in. międzynarodowe taneczne festiwale (w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu) umożliwiające dogłębne poznanie polskiej sceny tanecznej, różnych jej ośrodków, spotkanie z dużą liczbą lokalnych artystów (zarówno w studio, jak i w ramach festiwalowych prezentacji ich prac) oraz możliwość zaoferowania gościowi zarówno poprowadzenia warsztatów w ramach jednej z imprez, jak i zapewnienia mu przestrzeni na własną studyjną pracę.

Osią pobytu polskich choreografów w USA jest możliwość pobytu i pracy studyjnej w Filadelfii oraz udziału w  prestiżowym międzynarodowym Philadelphia Live Arts  Festival (wrzesień), co oferuje polskiemu artyście podobne do polskiego  bogactwo zdarzeń i możliwości spotkań z lokalnym środowiskiem oraz szansę na własną twórczą pracę w nowym kontekście.

Aplikacje do programu zostały ogłoszone jednocześnie w USA i w Polsce, co zaowocuje wyłonieniem czwórki artystów (po 2 z każdego kraju), którzy wezmą udział w programie.

 

Program oferuje : możliwość pobytu rezydencyjnego (od dwóch do czterech tygodni) w Filadelfii dla dwóch polskich choreografów oraz bilety na spektakle tańca w ramach Live Arts/Philly Fringe Festival, studio do indywidualnej pracy oraz możliwość uczestniczenia w dostępnych zajęciach tanecznych w Filadelfii, dialog z lokalnym środowiskiem tańca, zakwaterowanie i wyżywienie. Szczegóły każdej rezydencji zostaną zaprojektowane w dialogu z wybranym artystą w zależności od jego zainteresowań I potrzeb.

Program przeznaczony jest dla choreografów z minimum kilkuletnim doświadczeniem pracy twórczej, zainteresowanych  wymianą artystycznych doświadczeń i idei, chcących rozwijać swoją praktykę  zarówno poprzez indywidualną pracę w studio, jak i kontakty z nowymi i różnorodnymi  środowiskami artystycznymi.

Aplikacje powinny zawiera:

1) cv artystyczne

2) materiały odnośnie dotychczasowych osiągnięć (nagrania fragmentów prac w formie linków do vimeo lub you tube)

3) list motywacyjny zawierający także propozycje konkretnych celów/ potencjalnych osiągnięć wizyty studyjnej

Nabór trwał do 29 marca 2013.

Czas rezydencji: do 4 tygodni pomiędzy 7 września i 5 października 2013

Projekt możliwy dzięki wsparciu

Live Arts Brewery, a program of the Philadelphia Live Arts Festival. www.livearts-fringe.org

Instytutu Polskiego w Nowym Yorku www.polishculture-nyc.org


PROTOKÓŁ 2013 do pobrania

PROTOKÓŁ 2012 do pobrania