Wersja do druku

Udostępnij

Trwa weryfikacja formalna wniosków złożonych do Funduszu Wsparcia Kultury. Reguła działań antykryzysowych w całej Europie w obliczu pandemii zakłada jak najszybsze rozdysponowanie środków, tak by pomoc była skuteczna i ratowała instytucje przed bankructwem. Szczegółowa i skrupulatna weryfikacja wydatkowania środków ma w takich sytuacjach miejsce przy ich rozliczeniu – jest to moment kontroli, który może skutkować decyzją o konieczności zwrotu, jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości. Taką regułę przyjęliśmy też w kontekście FWK.

Wysokość dotacji dla samorządowych instytucji artystycznych wynika z ich wniosków i możliwości wydatkowania środków zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Warto pamiętać, że instytucje samorządowe oraz współprowadzone przez MKiDN otrzymują dotacje podmiotowe, które pokrywają część kosztów ich funkcjonowania, a jednocześnie wiele z nich ma budżety oparte o dochody ze sprzedaży biletów – i to właśnie brak tych dochodów będziemy pokrywać z FWK.

Dokładamy starań, aby weryfikacja została przeprowadzona możliwie sprawnie i jednocześnie drobiazgowo. Zgodnie z głównym założeniem FWK – naszym celem jest wsparcie całego sektora kultury dotkniętego skutkami epidemii.

Kolejne spotkanie ws. Funduszu Wsparcia Kultury odbędzie się jutro.