Wersja do druku

Udostępnij

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii Instytutu Muzykologii KUL zaprasza na międzynarodową etnomuzykologiczną konferencję naukową Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje– przeobrażenia. Tegoroczna konferencja odbędzie się w cyklu konferencji IM KUL, dla uczczenia naukowej działalności dwóch wybitnych prekursorów lubelskich badań etnomuzykologicznych: Księdza Profesora Bolesława Bartkowskiego (1936-1998) i Profesora Antoniego Zoły (1948-2015). Konferencja ma na celu podjęcie naukowej dyskusji nad tematami skupiającymi uwagę muzykologów, etnomuzykologów, folklorystów i przedstawicieli innych dyscyplin, którzy w swoich interdyscyplinarnych badaniach zajmują się szeroko pojętą tradycyjną kulturą muzyczną. Językami konferencji będą język polski i angielski

15 maja (środa)

15.00-16.30 Warsztaty tradycyjnej muzyki indonezyjskiej

ks. dr Vinsensius Adi Gunawan

17.00-17.45 Koncert kameralny

dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska – sopran, dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian (w programie utwory S. Wiechowicza, F. Nowowiejskiego, B. Wallek-Walewskiego, E. Waltera, K. Sikorskiego, S. Nawrockiego, P. Zborowskiego)

18.00 Uroczysta kolacja (zaproszeni goście)

16 maja (czwartek)

9.00-9.15 Otwarcie konferencji i powitanie gości: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Teologii KUL oraz dr hab. Tomasz Rokosz, Kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL

Sesja I: moderator dr hab. Beata Bodzioch

9.15-9.30 dr hab. Tomasz Rokosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL w kontekście badań terenowych prowadzonych w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii KUL – przeszłość i teraźniejszość

9.30-9.45 dr Kinga Strycharz-Bogacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Ks. Prof. Bolesław Bartkowski i Prof. Antoni Zoła jako prekursorzy badań etnomuzykologicznych nad żywą tradycją śpiewów religijnych w Polsce

9.45-10.00 dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Nagrania dokumentalne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – ich digitalizacja, opracowanie i udostępnianie w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”

10.00-10.15 dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski), Przekazy fonograficzne tradycyjnej muzyki Opolszczyzny w archiwach

10.15-10.30 dyskusja

10.30-10.45 przerwa kawowa

Sesja II: moderator dr Kinga Strycharz-Bogacz

10.45-11.00 dr hab. Beata Bodzioch (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Pieśni religijne Ziemi Kieleckiej w Dziełach Wszystkich Oskara Kolberga

11.00-11.15 dr Agata Kusto (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Obrzędy pogrzebowe na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Na podstawie relacji ks. Andrzeja Kozieja

11.15-11.30 Sebastian Lesiczka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Melodyka śpiewów pogrzebowych Lasowiaków i Rzeszowiaków

11.30-11.45 Dymitr Harelau (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Zjawisko ornamentacji w śpiewach adwentowych i bożonarodzeniowych na Witebszczyźnie

11.45-12.00 dyskusja

12.00-12.15 przerwa kawowa

Sesja III: moderator ks. dr Vinsensius Adi Gunawan

12.15-12.30 dr hab. Gustaw Juzala (Uniwersytet Wileński, Litwa), Symbolika kankles w tradycji i współczesności

12.30-12.45 dr Małgorzata Dziura (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), Znaczenie dzwonów w obrzędowości ludowej

12.45-13.00 dr Khrystyna Kazymyriv (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Mithologeme of Earth in musical culture of Ukraine: culturological aspect

13.00-13.15 dyskusja

13.15-14.30 przerwa obiadowa

Sesja IV: moderator: dr Weronika Grozdew-Kołacińska

14.30-14.45 ks. dr Vinsensius Adi Gunawan (Anthropos Institute, Niemcy), Muzyka w procesie inkulturacji w Indonezji na przykładzie regionu Manggarai na wyspie Flores

14.45-15.00 prof. dr hab. Piotr Dahlig (Uniwersytet Warszawski), Pejzaże kultury a dziedzictwo wiary. Przyczynek śpiewu

15.00-15.15 dr Tetiana Maskovych (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Aspects of reading the trend new sacrality in the spiritual music of modern 

15.15-15.30 dyskusja

15.30-15.45 przerwa kawowa

Sesja V: moderator dr Agata Kusto

15.45-16.00 prof. dr hab. Zbigniew Przerembski (Uniwersytet Wrocławski), Od heterofonii do homofonii – różne oblicza muzyki instrumentalnej śląskich górali

16.00-16.15 dr Weronika Grozdew-Kołacińska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Muzyka tradycyjna we współczesnej twórczości polskich kompozytorów – awangarda czy współistnienie?

16.15-16.30 Iryna Taran (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Perspectives of the use of folk music traditions in aesthetic education of youth

16.30-16.45 dyskusja

Sesja VI: moderator dr Mariusz Pucia

16.45-17.00 prof. Liubov Serhaniuk (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Znaczenie przemyskiej szkoły chóralnej w rozwoju kultury duchowej Galicji

17.00-17.15 dr Yaroslava Bardashevska (Vasyl Stefanyk Рrecarpathian National University, Ukraina), Features of the using of folklore and religious elements in choral art by V. Stepurko

17.15-17.30 dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Motywy ludowe w twórczości pieśniowej Feliksa Nowowiejskiego

17.30-17.45 dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Inspiracje pieśniami ludowymi w twórczości kompozytorskiej Andrzeja Nikodemowicza

17.45 18.00 dyskusja

18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji: ks. dr. hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Muzykologii KUL oraz dr hab. Tomasz Rokosz, Kierownik Katedry Etnomuzykologii i Hymnologii KUL

Strona konferencji: https://www.facebook.com/events/358692518102520/

Instytut Muzyki i Tańca jest patronem honorowym tego wydarzenia.

Zapraszamy!