Wersja do druku

Udostępnij

11 grudnia 2014 roku w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędą się uroczystości oficjalnie zamykające obchody Roku Kolberga 2014 w Polsce. W roku jubileuszu 200. rocznicy urodzin wybitnego folklorysty i etnografa uruchomiono szereg działań dotyczących kultury tradycyjnej, które z pewnością poza ten rok wykroczą.

O godz. 12.00 już po raz 39. wręczona zostanie Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej. Nagroda przyznawana jest przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzatę Omilanowską. Uroczystość połączona będzie z wręczeniem medali Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” przyznanych w Roku Oskara Kolberga.

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” przyznawana jest od 1974 roku. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego i najważniejszego w dziedzinie kultury ludowej.  W gronie laureatów tegorocznej edycji nagrody znaleźli się artyści tworzący wybitne dzieła w zakresie ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, muzyki instrumentalnej, śpiewu i tańca, literatury. Wyróżniono osoby i zespoły twórców za wieloletnią i konsekwentną działalność na rzecz zachowania i kultywowania tradycji, autentycznych wartości regionalnej kultury ludowej materialnej, społecznej i artystycznej. Przyznano nagrody dokumentatorom i animatorom kultury tradycyjnej, których inicjatywa, kreatywność i wytrwałość w realizowaniu podjętych celów przyczynia się do budowania wiedzy społecznej i wrażliwości artystycznej, do kształtowania postawy zrozumienia i uszanowania kulturowego dziedzictwa swojego regionu i kraju.

Fundatorami nagród są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Organizatorem tegorocznej edycji nagrody są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Program 2 Polskiego Radia.

W drugiej części uroczystości odbędzie się spektakl „Orszak weselny/Żałobny rapsod” w reżyserii Darka Błaszczyka, według scenariusza Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka. W spektaklu wystąpią Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Kocudzy, Męski Zespół Śpiewaczy z Godziszowa, Zespół „Tęgie Chłopy” ze Stanisławem Witkowskim, Orkiestra Dęta ze Zdziłowic, „Brodacze” ze Sławatycz oraz Jacek Hałas, który jest również autorem opracowania muzycznego całego spektaklu.

O godz. 19.00 spektakl „Orszak weselny/Żałobny rapsod” zostanie powtórzony i otwarty dla publiczności. Spektakl będzie transmitowany „na żywo” na antenie Programu 2 Polskiego Radia.

W 2014 roku mija dwieście lat od urodzin Oskara Kolberga. We współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca, Instytutem im. Oskara Kolberga, Forum Muzyki Tradycyjnej, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Muzeum Wsi Radomskiej, Polskim Radiem, Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Instytutem Sztuki PAN, Związkiem Kompozytorów Polskich, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym zrealizowany został bogaty program działań koncertowych, edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych, do których należały m.in.  uroczysta inauguracja Roku Kolberga w Przysusze i w Warszawie, stworzenie strony internetowej poświęconej folkloryście i uruchomienie interaktywnego przewodnika po Polsce Kolberga, digitalizacja i udostępnienie rękopisów Kolberga oraz wydanych tomów jego dzieł, renowacja nagrobka na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, powstanie ”Raportu o stanie tradycyjnej kultury muzycznej” oraz przygotowanie wystaw poświęconych Oskarowi Kolbergowi w kontekście historii i kultury XIX wieku.

W trakcie całego Roku byliśmy świadkami wielu wspaniałych spektakli, koncertów, festiwali, warsztatów i konkursów oraz nagrań i audycji. Przypomnieliśmy Polakom tę niesłusznie zapomnianą postać, udostępniliśmy w nowoczesnej formie całą Jego spuściznę, od ołówka przeszliśmy do smartfona. Pokazaliśmy jednak także to, że w Polsce działają współcześni Kolbergowie – etnografowie, etnomuzykolodzy, etnochoreolodzy, którzy nadal badają i utrwalają stan kultury tradycyjnej. I co najważniejsze – pokazaliśmy, że kultura ludowa jest wciąż czymś żywym, ciekawym, dynamicznym i autentycznym.

Podsumowanie Roku Kolberga planowane jest w lutym 2015 roku, gdyż szereg działań związanych z jubileuszem 200. rocznicy urodzin etnografa ciągle trwa.

Biuro Obchodów Roku Kolberga prowadzone jest przez Instytut Muzyki i Tańca. Rocznica obchodzona jest pod auspicjami UNESCO. Obchody Roku Kolberga 2014 sfinansowane zostały ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pełne informacje o obchodach Roku Kolberga na stronie www.kolberg2014.org.pl.