Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach Polskiej Sieci Tańca 2022 przedłuża konkurs w formule Open Call na spektakle taneczne zrealizowane przez zawodowych artystów tańca współczesnego. Celem przeprowadzenia otwartego naboru jest wsparcie niezależnych tancerzy, poprzez umożliwienie im prezentacji własnej twórczości w największych ośrodkach kultury w Polsce. Termin naboru wniosków został wydłużony do 22 kwietnia br. do godz. 11:59.

Wersja do druku

Udostępnij

Po raz kolejny rusza Polska Sieć Tańca, inicjatywa, której celem jest stworzenie warunków do prezentacji na terenie całego kraju spektakli tańca współczesnego, realizowanych zarówno przez zespoły instytucjonalne jak i tancerzy niezależnych.

Naszym marzeniem jest aby ta sieć pokryła cała Polskę, przyczyniając się do popularyzacji tańca współczesnego i jednocześnie będąc motorem wymiany doświadczeń w samym środowisku tańca – mówi Karol Urbański, Zastępca Dyrektora NIMiT kierujący Departamentem Tańca. – W tym roku Polska Sieć Tańca startuje w nieco zmienionej formule ze względu na to, że ze współpracy z Siecią zrezygnowali Maciej Kuźmiński i Alicja Berejowska, a trudnego zadania koordynowania działań PST w imieniu organizatora, czyli Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca podjął się Maciej Kotarba. Trzymamy kciuki!

Jak co roku w ramach Polskiej Sieci Tańca będzie można zobaczyć spektakle znajdujące się  „w puli sieci”, na którą składają się propozycje Rady Sieci i produkcje wybrane przez  niezależną komisję w ramach organizowanego przez NIMiT konkursu w formule Open Call.

– Jestem pewien, że tegoroczna oferta repertuarowa PST będzie różnorodna, że zaprezentujemy spektakle ważne i wartościowe, które spotkają  się z uznaniem polskiej publiczności mówi Maciej Kotarba, koordynator Polskiej Sieci Tańca.

Trzy wybrane przez Komisję Konkursową Wieczory taneczne pojadą w 2022 roku w torunée po instytucjach partnerskich Polskiej Sieci Tańca. Wybrani z Konkursu wnioskodawcy otrzymają od Organizatora i Partnerów Sieci wynagrodzenie, nocleg, częściowe wynagrodzenie dla Menedżera Zespołu, roczną promocję nominowanych Artystów, wsparcie organizacyjne i administracyjne oraz gwarantowaną liczbę zamówień.

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, złożona z przedstawiciela Rady Sieci oraz dwóch niezależnych ekspertów zewnętrznych, spośród poprawnych formalnie i nadesłanych w terminie wniosków, zarekomenduje trzy taneczne wieczory, które wejdą do repertuaru Polskiej Sieci Tańca w 2022 roku.

Proces składania wniosków polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora. Termin składania wniosków upływa dnia 13 kwietnia br. o godz. 23:59. Niewypełnienie wymaganych w formularzu informacji, niezałączenie uzupełnionego kosztorysu bądź brak akceptacji załączonych oświadczeń spowoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.

Wynik Open Call zostanie ogłoszony do 28 kwietnia br.

Regulamin Konkursu i formularz online oraz wzór kosztorysu dostępne są na stronach Organizatora i Polskiej Sieci Tańca: nimit.pl, pst.info.pl oraz poniżej:

Formularz zgłoszeniowy online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDok-85f0qnnBNuWMSYTvyPeX-DSZuapNpxBeblQxeb5Ke8A/viewform


Osoby odpowiedzialne za realizację Konkursu:

Karol Urbański – Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Maciej Kotarba – Koordynator Polskiej Sieci Tańca

Osoba do kontaktu: koordynator@pst.info.pl

O Polskiej Sieci Tańca

Pierwsza sformalizowana sieć współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego w Polsce. Każdego sezonu Partnerzy Sieci wybierają do wspólnego repertuaru najciekawsze produkcje polskich niezależnych artystów i instytucjonalnych zespołów tanecznych. Spektakle nominowane na dany rok, wyruszają w trasę w ramach Sieci, podczas której odwiedzają ośrodki partnerskie. Organizatorem PST jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

www.pst.info.pl