Wersja do druku

Udostępnij

19 grudnia 2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

trzeciej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3 organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do trzeciej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L wpłynęło 16 aplikacji. Komisja wewnętrzna Instytutu Muzyki i Tańca zarekomendowała 5 wniosków, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz kryteria oceny merytorycznej: spójność i wartość koncepcji artystycznej projektu, dotychczasowy dorobek oraz doświadczenie choreografa i tancerzy. Jedna aplikacja została odrzucona z powodów formalnych ze względu brak wymaganych części składowych aplikacji określonych w ogłoszeniu o naborze.

Przedstawiciele Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L z 5 zarekomendowanych aplikacji wybrali do realizacji 

projekt rezydencyjny Urszuli Bernat-Jałochy. 

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za zgłoszenia do edycji programu w 2020 roku. Kolejny nabór na rezydencję w 2021 zostanie ogłoszony jesienią 2020 roku.

11 grudnia 2019

OGŁOSZENIE 

w ramach naboru do trzeciej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3 organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do trzeciej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L wpłynęło 16 aplikacji.

Komisja wewnętrzna Instytutu Muzyki i Tańca zarekomendowała 5 wniosków, biorąc pod uwagę kryteria oceny formalnej (termin złożenia wniosku, poprawność aplikacji i jej zgodność z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz kryteria oceny merytorycznej: spójność i wartość koncepcji artystycznej projektu, dotychczasowe dorobek i doświadczenie choreografa i tancerzy. Jedna aplikacja została odrzucona z powodów formalnych ze względu brak wymaganych części składowych aplikacji określonych w ogłoszeniu o naborze.

Lista wybranych aplikacji (w kolejności alfabetycznej wg nazwiska osoby aplikującej):

1. Urszula Bernat-Jałocha

2. Piotr Jeznach

3. Daniela Komędera-Miśkiewicz

4. Piotr Mateusz Wach

5. Dominik Więcek

Rekomendowane wnioski zostaną przesłane do Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L, które wyłoni jeden projekt rezydencyjny. 

Instytut Muzyki i Tańca informuje, że z przyczyn od niego niezależnych termin ogłoszenia finalnych wyników naboru ulega przesunięciu do 23 grudnia 2019 r.

30 października 2019

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór do trzeciej edycji programu wymiany rezydencyjnej PROJECT 2/3, organizowanego w partnerstwie z Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L. PROJECT 2/3 zakłada wsparcie produkcyjno-rezydencyjne dla artystów z Polski i Luksemburga, nawiązanie i utrzymywanie kontaktu pomiędzy środowiskami tanecznymi oraz zwiększenie obecności tańca w świadomości mieszkańców Luksemburga i Polski. Instytucjami realizującymi projekt od strony organizacyjnej i rezydencyjnej są:  w Luksemburgu – Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L, w Polsce – Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie.

Cele projektu:

 • wymiana doświadczeń i wiedzy o tańcu współczesnym w Polsce i Luksemburgu;
 • wymiana artystyczna z lokalnymi twórcami i dialog z lokalną publicznością;
 • umożliwienie autorefleksji i przyjrzenia się własnej praktyce choreograficznej oraz metodzie twórczej w warunkach międzykulturowej wymiany artystycznej

Wymagania organizacyjne:

 • do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi: profesjonalny choreograf lub profesjonalna choreografka wraz z maksymalnie dwuosobowym zespołem artystów tańca (minimalna liczba artystów wyjeżdżających na rezydencję – 2, maksymalna liczba artystów wyjeżdżających na rezydencję – 3);
 • artysta lub artystka oraz zespół muszą być dyspozycyjni przez cały okres trwania rezydencji, czyli w okresie od 21 października do 4 listopada 2020 r. włącznie;
 • artyści-rezydenci zobowiązują się publicznie zaprezentować pokaz pracy-w-procesie w dniu 3 listopada 2020 w ramach cyklicznego wydarzenia Le 3 du TROIS (http://www.danse.lu/evenements/3-du-trois/);
 • wymagana jest umiejętność samodzielniej organizacji pracy w warunkach otwartej rezydencji;
 • projekt może dotyczyć dowolnego obszaru choreografii współczesnej.

Terminy rezydencji w Luksemburgu: 21 października – 4 listopada 2020 r.

W ramach PROJECT 2/3 organizatorzy zapewniają:

 • 5000 zł na osobę na pokrycie kosztów biletu lotniczego oraz honorarium;
 • zakwaterowanie z  dostępem do kuchni, ulokowane blisko Centrum TROIS C-L;
 • dostęp do studio oraz teatru Babanenfabrik, gdzie mieści się Centrum TROIS C-L;
 • pracę z reżyserem oświetlenia w dniach 2 i 3 listopada 2020, przed realizacją prezentacji pracy;
 • uczestnictwo w profesjonalnych, porannych lekcjach (również z możliwością poprowadzenia lekcji).

Aplikacja powinna zawierać:

 • biografię choreografa-aplikanta/choreografki-aplikantki oraz skrócone biografie towarzyszących mu/jej tancerzy/tancerek,
 • list motywacyjny oraz opis projektu proponowanego do realizacji w ramach rezydencji,
 • zapotrzebowanie techniczne,
 • linki wideo do prac choreograficznych aplikanta/aplikantki/zespołu,
 • klauzulę informacyjną dla uczestników programu podpisaną przez aplikanta/aplikantkę. Klauzula do pobrania TUTAJ

Wnioski w języku angielskim należy składać drogą elektroniczną na adres karolina.zakowska@imit.org.pl do 26 listopada 2019 r. do godz. 23:59:59.

Komisja oceniająca wnioski powołana przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca stworzy krótką listę projektów (3-5 projektów), która zostanie przekazana stronie luksemburskiej. Ostatecznego wyboru projektu dokona dyrektor TROIS C-L, a wyniki zostaną podane do 12 grudnia 2019.

Informujemy, że Administratorem Pani /Pana danych osobowych przetwarzanych w celu niniejszego naboru jest Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 83/2010, NIP 525-249-03-48. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://imit.org.pl/ochrona-danych-osobowych