Wersja do druku

Udostępnij

Dnia 28 listopada 2019 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Zgodnie z Regulaminem otwartego Konkursu do Puli wieczorów w ramach Polskiej Sieci Tańca 2020, na profesjonalne spektakle taneczne zrealizowane przez zawodowych Artystów tańca. Dwa wybrane przez Komisję Konkursową IMiT wieczory taneczne pojadą w 2020 roku w trasę, podczas której odwiedzają ośrodki partnerskie. Wybrani z Konkursu wnioskodawcy, zgodnie z Regulaminem Konkursu, otrzymają od Organizatora i Partnerów Sieci wynagrodzenie honoraryjne, nocleg, dofinansowanie dla Menadżera Zespołu, roczną promocję nominowanych Artystów, wsparcie organizacyjne i administracyjne oraz gwarantowaną liczbę zamówień.

Wyznaczona przez Organizatora Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli: Instytutu Muzyki i Tańca, Rady Sieci oraz niezależnego eksperta zewnętrznego, spośród poprawnych formalnie i nadesłanych w terminie wniosków, zarekomendowała dwa taneczne wieczory, jeden „duży” i jeden „mały”, które wejdą do repertuaru Sieci w 2020 roku.

W posiedzeniu Komisji Konkursowej uczestniczyli:

  • Magdalena Juźwik – reprezentantka Instytutu Muzyki i Tańca
  • Ryszard Kalinowski – reprezentant Rady Polskiej Sieci Tańca
  • Edyta Kozak – ekspertka niezależna
  • Alicja Berejowska – koordynatorka Polskiej Sieci Tańca (w funkcji protokolantki, bez prawa głosu)

Członkowie Komisji posiadali po jednym głosie, w każdej kategorii konkursowej. Do Konkursu zostało zgłoszonych 48 aplikacji. Po ocenie formalnej i merytorycznej Komisja zarekomendowała aplikacje:

  • wieczór w kategorii „mały”: „FearLess”, wnioskodawca: Gosia Mielech
  • wieczór w kategorii „duży”: „Manhattan”, wnioskodawca: Daniela Komędera-Miśkiewicz

Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Aleksandra Dziurosz, na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję.

Zwycięskimi wnioskami w Konkursie zostały aplikacje:

 „FearLess”, wnioskodawca: Gosia Mielech

 Manhattan”, wnioskodawca: Daniela Komędera-Miśkiewicz