Wersja do druku

Udostępnij

Zapraszamy do wzięcia udziału w dwuetapowym konkursie na wykonanie identyfikacji dla Instytutu Muzyki i Tańca (po zmianie nazwy w 2019 r. Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca).

Skrót informacji
Ogłoszenie konkursu – 04.01.2019
Termin nadsyłania portfolio – 24.01.2019
Portfolio przesyłane na adres email: imit@stgu.pl – preferujemy portfolio w formacie PDF, przedstawiające kompleksowe realizacje brandingowe
Osoba odpowiedzialna za konkurs: Lena Mitkowa, Członkini Zarządu STGU, kontakt: board@stgu.pl – koniecznie w temacie prosimy o wskazanie tematu zapytania (KONKURS IMiT / pytanie)

Komplet materiałów (Regulamin, Umowa z Twórcą, Briefing, Zakres) dostępny jest tutaj

Podmiotem nadzorującym przebieg konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (www.stgu.pl), które wspiera Instytut Muzyki i Tańca przy organizacji konkursu oraz będzie wsparciem merytorycznym przy wyborze wykonawcy.

 

Tło dla przeprowadzenia procesu

Instytut Muzyki i Tańca planuje w 2019 r. zmianę nazwy na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Zmiana nazwy nie wiąże się ze zmianą zakresu działalności.

Instytut działa na rzecz kultury muzycznej i tanecznej w Polsce, wspierając profesjonalnych artystów i instytucje artystyczne w realizacji ich misji. Więcej informacji w zakładce o nas.


Cele rebrandingu:

 • stworzenie nowoczesnej identyfikacji wizualnej dla Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, będącej elementem utrwalania wizerunku NIMiT jako wiodącej instytucji dedykowanej sztuce muzycznej i sztuce tańca w Polsce, reprezentującej polskich artystów tych dziedzin również za granicą;
 • wzmacnianie spójnego przekazu wizualnego w odpowiedzi na nakreślone strategiczne elementy rozwoju marki NIMiT;
 • przygotowanie materiałów firmowych i elementów key visual dla często eksploatowanych materiałów, wraz z przekazaniem plików otwartych i wskazanie wytycznych dla dalszej pracy osobom odpowiedzialnym za ten obszar w NIMiT.


Celem konkursu jest
wyłonienie zwycięzcy, któremu Organizator zleci opracowanie nowej identyfikacji wizualnej Organizatora. Wymagania stawiane Pracom Konkursowym są określone w Załączniku nr 1.b do Regulaminu.


Harmonogram:

 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.01.2019
 • Termin nadsyłania portfolio (I etap) upływa w dniu 24.01.2019
 • Rozstrzygnięcie I etapu konkursu nastąpi do dnia 28.01.2019
 • Termin nadsyłania prac do II etapu konkursu upływa w dniu 21.02.2019*
 • Wybór zwycięzcy konkursu nastąpi do dnia 26.02.2019

* Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Konkursu poza terminy określone powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu, każdego z osobna za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail, jak również poprzez zamieszczenie zmian Regulaminu na stronach internetowych www.imit.org.pl i www.stgu.pl.

 

Zakres prac do II etapu konkursu:

Po wyborze 3 projektantów / studiów projektowych, chcielibyśmy otrzymać prezentację, która pozwoli jury na wybranie odpowiedniego projektanta / studia do zrealizowania dalszego projektu.

W drugim etapie chcielibyśmy zobaczyć:

a. proponowany logotyp NIMiT

b. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie wizytówki

c. wdrożenie identyfikacji / KV na przykładzie rollupu

Przygotowanie powyższych materiałów jest odpłatne 1500 zł netto zgodnie z pkt 4.1 Regulaminu Konkursu.

 

Pełen zakres zlecenia

 • Logo
 • Podstawowe materiały marki
 • Gadżety marki
 • Key visual
 • Znakowanie przestrzeni

Całość prac została wyceniona na 23 700 zł netto.

Więcej informacji w naszej zakładce ogłoszenia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dostępnymi tutaj oraz do udziału w konkursie.