Wersja do druku

Udostępnij

Koncerty, projekcje filmowe i spotkania dyskusyjne będą się odbywały w sali Promu Kultury Saska Kępa w Warszawie, w terminie czerwiec-sierpień 2017. Pierwsze już w sobotę, 3 czerwca 2017 o godz. 19-tej.

Od bikiniarzy do hipsterów. Dzieje kontrkultury w Polsce po II Wojnie Światowej to cykl interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych składających się z wykładów, koncertów, filmów oraz paneli dyskusyjnych. Wspólny projekt Instytutu Muzyki i Tańca, Stowarzyszenia Trzecia Fala oraz Promu Kultury Saska Kępa który  będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Wezmą w nim udział najwybitniejsi artyści prezentujący wybrane nurty kontrkultury. Spotkania składają się z serii 7 wykładów prowadzonych przez Łukasza Strzelczyka oraz nawiązujących do nich tematycznie, koncertów i projekcji filmowych.

Kontrkultura w Polsce stanowiła niezwykle istotne zjawisko, nie tylko o podłożu stricte artystycznym. Uzupełniała i wzbogacała oficjalny nurt kultury, ale przede wszystkim była obszarem kontestacji obowiązującej władzy oraz wszelkich praktyk systemowych (począwszy od bikiniarzy po punk rock i tzw. trzeci obieg). Nie bez przyczyny ponowne zainteresowanie fenomenem Jarocina rozgorzało na nowo po publikacji Jarocin w obiektywie bezpieki.

Problematyka wykładów dotyczyć będzie różnych przejawów ruchu kontrkulturowego w Polsce – od jego powojennych początków do dziś. W tym kontekście pojawi się temat kontestacyjnych ruchów społecznych. Zakładamy, że forma interaktywnego wykładu/rozmowy zagwarantuje jego zrozumienie także wśród publiczności, która wcześniej nie zetknęła się z niniejszą problematyką. Ważnym elementem projektu będą panele dyskusyjne umożliwiające kontakt publiczności nie tylko z prowadzącymi, ale również z występującymi artystami.

Niewątpliwym atutem wydarzenia jest wszechstronność prezentowanych form (koncert, panel, projekcja).  Interdyscyplinarna formuła sprawi, że nie tylko odbiorcy zdobędą teoretyczną wiedzę na temat zjawisk opisywanych podczas wykładów, ale także będą mieli możliwość natychmiastowej konfrontacji teorii z namacalnymi przejawami kultury. Tym samym jest to jeden z głównych atutów projektu – interakcyjność. Celem paneli dyskusyjnych jest stworzenie sytuacji obcowania z żywą wiedzą, poprzez zderzenie wizji badawczej z opinią publiczności, umożliwia to nową, poszerzoną refleksję na temat zjawiska. Znalezienie kontekstu, znaczenie, wpływ subkultur, środowisk alternatywnych na kulturę, nie tylko w wersji pop-kulturalnej.

Szczegółowy program koncertu sobotniego i kolejnych dostępny także na stronie: https://promkultury.pl/events/event/milo-kurtis-prezentuje-od-bikiniarzy-do-hipsterow-dzieje-kontrkultury-w-polsce-po-ii-wojnie-swiatowej/

 

3.06.2017r.

Jazz i pionierzy kontrkultury (amerykańscy hipsterzy i bitnicy z lat. 50, nowa formuła jazzu i polskie echa, tudzież odpowiedniki tych zjawisk). Rozmowa z Marcelem Woźniakiem.

Koncert Przemysław Dyakowski&Take it easy                              

9.06.2017r.

Czytanie Ginsberga, podziemny free speech – ruch hipisowski na świecie, a kontekst polski. Spotkanie z Jackiem Dobrowolskim.

Koncert Grupa w Składzie                                         

23.06.2017r.

Muzyka świata, poszukiwania etniczności. Rozmowa z Jerzym Iligiem.

Koncert Osjan

 

9.06.2017r.

Psychodelia w muzyce i poza nią. Panel dyskusyjny z Tomaszem Tłuczkiewiczem.

Koncert Nurt

 

13.07.2017r.

Punk jako rewolta. Dyskusja z udziałem Mirosława Pęczaka.

Koncert Dezerter

 

23.07.2017r.

Neohipis, neohipster – ponowoczesne nawiązania do kontrkultury w życiu i w sztuce. Spotkanie z Robertem Jaroszem.

Koncert Krzysztof Knittel/Grupa w Składzie

27.07.2017r.

W poszukiwaniu nowej duchowości – fenomen rastafarianizmu nad Wisłą.

Maleo Reggae Rockers. Spotkanie – Sławomir Pakos.

 

3.08.2017r.

Koncert „Bikiniarzy i Hipsterów”, koncert zespołu Lotto oraz wspólne jam session.