Wersja do druku

Udostępnij

W Schloss Bröllin, niemieckim ośrodku poszukiwań teatralnych (International Theatre Research Location) rozpoczęło się polsko-niemieckie sympozjum „Taniec współczesny w Polsce − nowe przebudzenie − bieżąca sytuacja w kraju oraz szanse dla Szczecina, a także dwujęzycznego regionu” (8-10 kwietnia 2011). W ciągu trzech dni jego gościom i uczestnikom zostanie przedstawiona bieżąca sytuacja tańca współczesnego w Polsce. Sympozjum stanowi początek długoterminowego projektu, który postawił sobie za cel zainicjowanie procesu zakotwiczania tańca współczesnego w Szczecinie, m.in. poprzez przekazywanie w mieście wiedzy o współczesnych stylach tanecznych. Osią projektu jest właśnie Szczecin jako centrum kulturalne o szczególnym, przygranicznym położeniu (do tej pory z ośrodkiem Schloss Bröllin współpracowały już takie szczecińskie instytucje i organizacje, jak : Festiwal Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”, Teatr Kana, Teatr Tańca „Vogue”). Podstawę dla spotkania stanowi „Raport o tańcu współczesnym w Polsce 1989-2009” przygotowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Kongresu Kultury Polskiej 2009. W sympozjum biorą udział jego autorki, tj. Joanna Szymajda – wicedyrektor Instytutu Muzyki i Tańca i Jadwiga Grabowska (Majewska) – niezależny krytyk tańca. Ponadto w obradach uczestniczą m.in. Madeline Ritter reprezentująca Tanzplan Deutschland; Jacek Łumiński, dziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej; Maren Witte/ Christiane Berger – badaczki tańca; Katarzyna Pastuszak, kurator Gdańskiego Festiwalu, fundatorka Teatru Amareya, Eliza Hołubowska – teatr tańca współczesnego „Vogue” z Gryfina; reprezentanci Szczecina i regionu: praktycy i teoretycy, menedżerowie kultury, krytycy z prasy tanecznej. Program dopełniają warsztaty praktyczne oraz pokaz spektaklu tanecznego „Nokturny” Teatru Amareya z Gdańska.