Wersja do druku

Udostępnij

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowego programu Instytutu Muzyki i Tańca „Dyrygent – rezydent”.

Program „Dyrygent – rezydent” adresowany jest do polskich instytucji koncertowych (filharmonii
i orkiestr symfonicznych lub kameralnych) oraz do młodych polskich dyrygentów – absolwentów lub osoby posiadające licencjat na wydziale dyrygentury symfoniczno-operowej do dwóch lat od ukończenia studiów magisterskich lub otrzymania stopnia licencjata.

Cele programu to umożliwienie młodym dyrygentom nabywania praktyki wykonawczej poprzez ułatwienie im kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym, promocja i wspieranie młodych dyrygentów oraz zachęcenie polskich instytucji koncertowych do podejmowania z nimi współpracy artystycznej.

Program polega na udziale dyrygenta – rezydenta w przygotowaniach minimum 4 programów koncertowych w sezonie artystycznym instytucji, w tym na samodzielnym przygotowaniu i poprowadzeniu co najmniej jednego koncertu.

W ramach programu IMiT pokryje koszty związane bezpośrednio z rezydencją,  czyli honorarium dyrygenta – rezydenta za poprowadzenie koncertu i udział w przygotowaniach pozostałych programów koncertowych w ramach rezydencji oraz inne dodatkowe koszty łączące się z rezydencją wskazane przez instytucję.

Pierwsza, pilotażowa edycja programu obejmuje sezon 2013/2014.  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa
w dniu 2 kwietnia 2013 r., zaś termin wyboru projektów w dniu 30 kwietnia. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie dyrygent  i zespół orkiestrowy.

Szczegółowe informacje o programie wraz z regulaminem i formularzem aplikacyjnym dostępne są
w zakładce programy.