Wersja do druku

Udostępnij

„Movement Research at Judson Church”, we współpracy z GPS/Global Practice Sharing Program, Art Stations Foundation oraz Instytutem Muzyki i Tańca ogłaszają nabór wniosków na dwutygodniową wizytę studyjną  w Movement Research w Nowym Jorku (od 24 listopada do 9 grudnia 2018) w ramach GPS Program. Nabór przeznaczony jest dla polskich artystów i artystek związanych z tańcem współczesnym. Wizyta studyjna polega na 2-tygodniowym pobycie w Nowym Jorku. W tym czasie artyści będą mieli możliwość prezentacji pokazu swojej pracy oraz obejrzenia spektakli  w ramach „Movement Research Festival Fall 2018” i udziału w wydarzeniach towarzyszących, takich jak warsztaty.

 

Zgłoszenia zawierające:

– biogram (inny format niż CV) z linkami do prac online,
– artist statement (tj. krótki opis działalności twórczej),

– list motywacyjny dotyczący wizyty studyjnej (motywacja i cele)

w języku angielskim należy przesłać do 15 maja 2018 na adres: julia.hoczyk@imit.org.pl (w tytule maila prosimy wpisać „Wizyta studyjna Movement Research 2018”).

 

Oryginalne, podpisane wersje zgłoszeń (z dopiskiem „Wizyta studyjna Movement Research 2018”) należy przesłać do 15 maja 2018 roku (decyduje data stempla) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa.

Oceny nadesłanych wniosków dokona trzyosobowy Zespół opiniujący wnioski składający się z przedstawicieli Movement Research, Art Stations Foundation oraz Instytutu Muzyki i Tańca.

 

Ogłoszenie wyników – do 28 maja 2018

 

Termin i miejsce wizyty studyjnej:

24 listopada – 9 grudnia 2018, w tym:

3 grudnia 2018: 15-minutowa prezentacja pracy/praktyki w Judson Church

 

Obowiązkowe spotkanie orientacyjne z wybranym w konkursie artystami z Movement Research odbędzie się online (Skype) we wtorek 23 października 2018 o 11.00 czasu wschodniego (EST).

 

Organizatorzy pokrywają wydatki podróżne, w tym bilety lotnicze, zakwaterowanie, diety oraz transport lokalny.

W ramach swojego pobytu artyści będą mogli wziąć udział w „Movement Research Festival Fall 2018” (program Festiwalu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie) oraz zajęciach i/lub warsztatach prowadzonych przez wykładowców Movement Research..

https://movementresearch.org/events/series/festival

 

Więcej na temat organizacji i programu Movement Research:

https://movementresearch.org/programs/exchange-programs/gps

 

Obejrzyj film z pokazu pracy Anny Nowickiej (wizyta studyjna 2017)

 

***

 

Organizatorzy:

 

Movement Research jest wiodącym laboratorium badań nad tańcem i formami choreograficznymi. Uznając szczególną rolę artystów, procesu twórczego oraz ich społecznej funkcji, Movement Research wspomaga tworzenie i realizację darmowych i niskobudżetowych programów prowokujących do dyskusji i eksperymentów. Działania Movement Research odzwierciedlają kulturową, polityczną i ekonomiczną różnorodność laboratoryjnej wspólnoty, którą współtworzą artyści i artystki oraz publiczność.

 

MOVEMENT RESEARCH FESTIVAL

Movement Research Festival sięga korzeniami do Improvisation Festival/New York (IF/NY), zorganizowanego w 1992 roku przez Sondrę Loring (ówczesną Artystkę-Rezydentkę MR) oraz Julia Carr. W 1999 roku IF/NY przekształcono w jeden z programów Movement Research, powierzając jego kuratelę Dyrektorce Programowej, Amandzie Loulaki. W 2004 roku, Movement Research utworzył stanowisko artysty/ki-kuratora/ki, a w 2006 roku – zainicjował obecną, półroczną formułę festiwalu. Koncepcję Festiwalu Jesiennego (Fall Festival) opracowuje rada programowa Movement Research w porozumieniu z Kuratorami i Kuratorkami Festiwalu, którzy wzbogacają jego formułę własnymi zainteresowaniami i inicjatywami w ramach poszczególnych wydarzeń festiwalowych. Festiwal Wiosenny (Spring Festival) współtworzą artyści i artystki-kuratorzy, którzy decydują o kształcie , tematyce i programie festiwalu. Traktowane wspólnie, podejścia te stymulują do różnorodnych badań nad bieżącymi kwestiami artystycznymi oraz odzwierciedlają misję Movement Research, którą jest promowanie artystek i artystów oraz ich procesu twórczego i kluczowej roli, jaka odgrywają w społeczeństwie.

MOVEMENT RESEARCH W JUDSON CHURCH

Darmowe, rozpoznawalne, oparte na tradycyjnych rozwiązaniach technicznych forum dla eksperymentów, kiełkujących idei oraz projektów w toku prezentowanych w każdy poniedziałek w okresach wiosennym i jesiennym. Inicjatywa Movement Research i Judson Church kładzie nacisk na znaczenie eksperymentów performatywnych, przedkładając wartość doświadczeń ponad ich efekt końcowy. Artyści i artystki wybierani są przez rotacyjną komisję ekspercką. Osoby zakwalifikowane do programu zostają Artystami i Artystkami-Rezydentami Movement Research, występując gościnnie w ramach prezentacji organizowanych w Judson Memorial Church.

 

Szczegółowe informacje o Movement Research i jego programach dostępne są na stronie: www.movementresearch.org

 

ART STATIONS FOUNDATION

Misją programu performatywnego Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk – działającego od października 2004 roku pod nazwą Stary Browar Nowy Taniec – est popularyzowanie, promowanie i prezentowanie lokalnej publiczności najnowszych trendów współczesnej choreografii, a przede wszystkim  – zgodnie z hasłem „SZTUKA NIE POTRZEBUJE WSPARCIA – ARTYŚCI TAK!” – intensywne wspieranie rozwoju polskich choreografów. Stało się to możliwe dzięki  ustanowieniu w starobrowarowej Słodowni pierwszej w Polsce stałej przestrzeni tanecznych prezentacjioraz zbudowaniu wielopoziomowego programu czyniącego ze Studio Słodownia +3 profesjonalne centrum rozwoju choreografii: miejsce spotkań tanecznej publiczności z artystami z Polski i zagranicy – platformę wymiany doświadczeń – przestrzeń choreograficznej dyskusji, refleksji i kreacji.

www.artstationsfoundation5050.com

 

 

INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. IMiT prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się także prowadzeniem programów Ministra jako instytucja zarządzająca. IMiT prowadzi także szeroko zakrojoną działalność edukacyjną zarówno w ramach programów własnych („Myśl w ruchu”– ogólnopolski program edukacji tanecznej adresowany do dzieci, młodzieży oraz grup międzypokoleniowych), jak i prowadzonych bezpośrednio przez Instytut projektów skierowanych do młodzieży („Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!”) i do seniorów („Filharmonia Seniora”). Instytut zajmuje się także analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, a także koordynuje działalność instytucji kultury. IMiT uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

www.imit.org.pl